Všetky kŕmidlá sú vhodné

Autor: Milan Bencúr <>, Téma: Včelárske pomôcky, Vydané dňa: 10. 07. 2006

Aby sme mohli dať včelstvám cukrový roztok namiesto odobratého medu alebo chýbajúcich zásob, máme na výber kŕmidlá, ktoré sú také rozmanité ako typy úľov a spôsoby včelárenia. Doporučujem riadiť sa pritom predovšetkým objemom nádob.

Včelám neškodí podať naraz niekoľko litrov roztoku a vám sa tým ušetrí veľa času a vyhnete sa častému zasahovaniu do včelstiev pri dopĺňaní krmiva. Ďalej musíme dbať na to, aby kŕmidlá nenarúšali uteplenie včelstiev. Je vhodné ak sú zo skla, cez ktoré môžete kedykoľvek kontrolovať stav kŕmenia alebo podnecovania.

 Priehradkové kŕmidlo
 Mnohým včelárom, ktorí včelária v zadovákoch sa najlepšie osvedčili priehradkové a rámikové kŕmidlá. Dajú sa však použiť vo všetkých druhoch úľov. Ľahko si ich urobíme a vmestí sa do nich 1 liter sirupu a 1 kg cukrovo medového cesta, prípadne kryštálového cukru. V severných oblastiach Slovenska sú vhodné pre kočujúcich včelárov, ktorí začínajú s podnecovaním včelstiev už koncom februára či začiatkom marca po prvom očisťovacom prelete, aby tak zabezpečili rast včelstiev pre agátovú znášku. Podobne ich môžu využiť aj ostatní včelári pre včasnú znášku z ovocných stromov.

Takéto kŕmidlo má veľkosť rámika, je rozdelené na dve polovice, má sololitové steny, ktoré sú vodotesne zlepené s dreveným rámom tohto priehradkového kŕmidla. V hornej latke, na ktorej je kŕmidlo v úli zavesené, je vyvŕtaný otvor, cez ktorý za pomoci lievika dopĺňame roztok. Pritom včely minimálne vyrušujeme. V dolnej časti sa jedna stena dá odobrať, aby sme tam mohli doplniť cukrovo medové cesto. Výhodou priehradkového kŕmidla je, že aj počas ešte chladných marcových predjarných dní môžeme s úspechom podnecovať včelstvá tuhým aj tekutým krmivom a zároveň im zabezpečovať prísun vody vo forme cukrového roztoku. Nevýhodou priehradkového kŕmidla je, že dopĺňanie teplého tekutého krmiva musíme zabezpečovať denne v množstve asi 2 dcl, lebo včelstvá, v tomto ešte chladnom období, väčšie množstvá neberú a môže dôjsť k jeho skvaseniu. Taktiež v letnom období je pri takomto malom jednolitrovom objeme priehradkového kŕmidla nutné tekutý roztok doplňovať denne. Sú však vhodné v predjarí na podávanie podnecovacieho pokrmu, ktorým predstierame včelstvám znášku.

Priehradkové kŕmidlo

Povalové kŕmidlo
 Univerzálne povalové kŕmidlo z umelej hmoty o obsahu 4 litre, ktoré vídame v predajniach so včelárskymi potrebami, je možné nahradiť povalovým kŕmidlo vo forme medzidna a zvýšiť tak jeho objem až na 12 litrov. Je to vlastne drevená doska hrubá 4 cm, ktorá sa postaví na plodisko podobne ako medzidno. Na túto dosku sa nasadí prázdny medník bez rámikov. V doske sú vydlabané štyri okrúhle otvory s priemerom 11 cm, do ktorých možno postaviť štyri štvorlitrové poháre s presakovacím viečkom. Včelám tak môžeme dodať naraz 12 kg zásob cukrového roztoku v pomere 3:2.

Na vydlabanie otvorov do takéhoto povalového kŕmidla som použil prípravok zhotovený z kovovej tyčky o priemere vrtáka č. 8, ktorý možno upevniť do vŕtačky. Na tejto tyčke je privarené rameno, ktoré určuje veľkosť kruhového otvoru v povalovom kŕmidle na osadenie štvorlitrového pohára. Na konci ramena je privarený sústružnícky nôž, ktorým otvor v doske vydlabeme. Pri dlabaní otvoru treba postupovať tak, že najskôr si na označených miestach dosky vyvŕtame otvor vrtákom číslo 8, ktorý nám poslúži na upevnenie kovovej tyčky prípravku. Potom otvor vŕtačkou vydlabeme postupne z jednej aj z druhej strany dosky.

V takto zhotovenom povalovom kŕmidle môžeme podávať aj tuhé krmivo a to tak, že do jedného otvoru postavíme štvorlitrový pohár s roztokom v pomere 1:2 a do ďalších troch otvorov dáme cukrovo medové cesto priamo na rámiky, vhodne zakryjeme a uteplíme. Doporučujem pri používaní tohto kŕmidla používať medzi rámikmi povalové latočky, ktoré zabránia úniku tepla z plodiska a zároveň zabezpečia včelstvu v úli vzdušnosť. V dvoch z povalových latočiek urobíme otvory široké 4,2 mm a dlhé aspoň 3 až 5 cm tak, aby mali včely zabezpečený prístup k podávanému krmivu. Namiesto povalových latočiek možno použiť aj igelit, na ňom sa však zrážajú pary. Prax potvrdzuje, že včelám viac vyhovuje teplovzdušné prostredie.

Povalové kŕmidlo

Letáčové kŕmidlo
 Starší včelári si pochvaľujú včelárenie v ležanoch nie iba pre jednoduchú manipuláciu, ale hlavne preto, že v ležane môžu bez problémov pri doplňovaní zásob zazimovať dve včelstvá, ktoré na jar spoja a získajú tak jedno silné včelstvo, schopné využiť včasnú jarnú znášku. Manipulácia s medníkmi pri doplňovaní zásob odradzuje mnohých včelárov od toho, aby aj v klasickom nadstavkovom úli zimovali dve včelstvá, prípadne sa venovali technológii včelárenia s pomocnými matkami v medníku. Jednoduchým riešením je letáčové kŕmidlo, ktoré nám umožní aj v nadstavkovom úli dve včelstvá podnecovať a dopĺňať im zásoby bez toho, aby sme pracne zasahovali do ich života manipuláciou s medníkmi. Podmienkou je mať letáč aj na medníku, prípadne používať medzidno.

Letáčové kŕmidlo bolo hitom vo včelárskej praxi niekedy pred viac ako polstoročím, kedy sa vyrábalo z bakelitu fabrickým spôsobom. Jeho nedostatkom bolo, že včely mali doň prístup z letáča, čo bolo častokrát príčinou rabovky. Moje riešenie letáčového kŕmidla je bezpečné v tom, že v letáčovej časti je včelotesné a včely majú doň prístup priamo z úľa cez letáčový otvor. Možnosť rabovky je tak znížená na minimum. Môžem konštatovať, že možnosť rabovky je taká ako u ostatných druhov kŕmidiel. Moje letáčové kŕmidlo je zhotovené z dosky hrubej 4 cm, do ktorej je vydlabaný otvor s priemerom 11 cm na osadenie štvorlitrového pohára podľa postupu, ktorý som opísal pri povalovom kŕmidle. Na krajoch spodnej časti sú priskrutkované dve lišty, ktoré sú hrubé ako letáčový otvor, aby sa dali do letáčového otvoru zasunúť a zafixovať. Priestor, ktorý lišty pod doskou vytvoria, zároveň slúži na prístup včiel do kŕmidla. Prístup včiel ku poháru možno riešiť aj vyfrézovaním drážky v spodnej časti dosky, z ktorej je kŕmidlo zhotovené. Otvor na štvorlitrový pohár je zakrytý do troch štvrtín doštičkou hrubou ako lišty na upevnenie v letáči. Zo spodnej časti letáčovej záklopky kŕmidlo podoprieme tak, aby nedošlo k jeho prevráteniu a bola zabezpečená jeho stabilita a včelotesnosť zvonku.

Prínos letáčového kŕmidla je v tom, že umožňuje včelárovi zabezpečovať prezimovanie rezervných matiek v klasických nadstavkových úľoch pri počte úľov s produkčnými včelstvami, umožňuje mu výmenu matiek na jar pred znáškou a nie v lete po znáške, nemusí držať zásobné včelstvá, vyrieši problém s uskladnením rámikov lebo z úľa odstraňuje iba rámiky určené na vyradenie a ostatné zostávajú v úli. Pri dopĺňaní zásob pre včelstvá v medníku aj v plodisku a pri ich podnecovaní minimálne zasahuje do ich života, na jar získa spojením silné včelstvá, ktoré sú schopné využiť včasnú znášku a umožňuje mu využiť mnoho ďalších výhod pri technológii včelárenia v klasických nadstavkových úľoch, ako napríklad každoročná obnova celého diela v plodisku.

Letáčové kŕmidlo

Každé včelstvo musí dostať svoje vlastné kŕmidlo, lebo len tak môžeme naraz podnecovať, podávať vodu, či kŕmiť všetky včelstvá a tým šetriť čas a zjednodušovať si našu prácu pri včielkach. Na podnecovanie včelstiev sú vhodné všetky kŕmidlá používané na doplňovanie zimných zásob a včelár si ich vyberá podľa svojich vlastných kritérií.

Kŕmidlá