Odborný včelařsky zájezd Německo ? Lucembursko

Autor: P.Texl <@>, Téma: Informácie, Zdroj: PSNV-CZ, Vydané dňa: 02. 08. 2006

PSNV pořádá odborný zájezd do Německa a Lucemburska. Zájezd bude tyřdenní (3x ubytování) v termínu 21. - 24.8.2006.

Plánujeme mimo jiné navštívit včelařský institut na univerzitě v Hohenheimu (Dr.Liebig ? odborník na dynamiku včelí populace a lesní snůšku), v Oppenau pana Kocha (vydavatele časopisu Imkerei-Technik) v jeho prodejně s ukázkovými provozy pro velkovčelaře a možná navštívíme i včelnici a provoz profesionálního včelaře . V Lucembursku navštívíme malé a střední včelaře (jeden provoz s ekologickým zaměřením).

Při cestě samozřejmě nezapomeneme navštívit zajímavé památky. V úterý odpoledne navštívíme francouzský Štrasburk. Ve středu večer plánujeme besedu nejen o včelaření ale i o historii Lucemburska, o historických vazbách na Čechy apod. Služby v Lucembursku nepatří mezi nejlevnější a proto jsme volili ubytování skromnějšího rázu. Doufáme, že odborné a kulturní zážitky nám to plně vynahradí.

Přihlášky zasílejte na adresu jednatele: Ing. Petr Novák, Havlíčkova 1149; 589 01 Třešť; petanovak@centrum.cz. Zájemcům budou zaslány podrobné propozice.

Cena zájezdu 4 500 Kč (v ceně je zahrnuta doprava, 3x ubytování, 3x snídaně, 1x večeře, základní pojištění). Další servis (občerstvení v autobusu, vstupy na památky apod.) si každý hradí z kapesného ? všude se platí eurem.

Zájemci s přihláškou nahlásí číslo pasu, nástupní místo, bydliště a kontakt (e-mail, mobil).

Částku 4 500,- Kč zašlete na č.ú.: 188792379/0300


Program:


Pondělí 21.8.

- nástupní místa:

9:00 hod.České Budějovice (Mariánské náměstí, zastávka MHD)
12:00 hod. Praha ? Roztyly - odjezdy dálkových autobusů (MHD, Metro)
14:00 hod. Plzeň ? parkoviště před autobusovým nádražím
15:00 hod. Sv.Kateřina - benz. čerpací stanice před Rozvadovem
- přejezd do SRN (ubytování na předměstí Stuttgartu)

Úterý 22.8.

- snídaně
9:00-11:00 Univerzita Hohenheim (Stuttgart) ? Dr. Gerhard Liebig
13:00-15:00 Oppenau (včelařská prodejna-předváděcí centrum) ? p.Koch
16:00-18:00 Štrasburk (prohlídka města)
18:00-21:00 přejezd do Lucemburska (ubytování v Youth Hostels Hollenfels ? na zámečku
v malé vesničce)

Středa 23.8.

- snídaně
- návštěva včelaře
- návštěva ekologické farmy
- památky v okolí (ubytování shodné jako 22.8.)
- večeře, beseda


Čtvrtek 24.8.

- snídaně
- prohlídka Luxemburku
- v podvečer odjezd přes SRN do ČR (plánovaný příjezd do ČR v pátek v 7:00 až 9:00 hod.)