Rámik do úľa Langstroth

Autor: Michal Vinc <>, Téma: Langstroth systém, Vydané dňa: 06. 01. 2007

Na našej web-stránke sa objavil nový "fenomén" polemiky. Rámik v úli Langstroth. Neodsudzujem to. Naopak! Som rád, že do diskusie pribúdajú ďalší. Ak som dobre pochopil "spochybňuje sa" hrúbka hornej látky rámika 19mm.

 Podotýkam, že rámik s uvedenými dimenziami (náčrt) sa používa od roku 1890 (J.B.Holl). Každý rozmer hornej či dolnej látky, má svoje funkčné zdôvodnenie. Pri jeho posudzovaní by sme mali zobrať do úvahy, hlavne tieto: včeliu medzeru (bee space), tzv. voskové premostenie medzi NN, bezdrôtové upevnenie medzistienok. Presvedčil som sa, že aj jednotliví výrobcovia nie sú v tomto jednotní. Výrobca s ktorým som v stálom kontakte (stolárstvo Filip Dolinský), má aj zákazníkov, ktorí "striktne" vyžadujú presný tvar a rozmery rámika Langstroth. Nech sa teda každý sám rozhodne, ktoré dimenzie z originálu prevezme, ale dĺžka rámika ostáva vždy 448mm.

 

Výšky rámikov
Rozmery rámika Langstroth

 

Včelár na základe uvedených výšok rámika (náčrt) sa môže rozhodnúť pre niektorú z nich. Ak si niekto určí ľubovoľnú výšku a dĺžka rámika ostane 448mm, pôjde vždy o úľ Langstroth. Včelárenie s výškou rámika do 200mm je tzv. nízkonadstavkové (NN). Najväčšie zastúpenie NN je s výškou 159mm a 185mm. Používajú sa pre plod i med. Kto pri medobraní včely vyfukuje, dáva prednosť výške 159mm (nevylučujem vyfukovanie ani pri výške 185mm). Výška rámika 137mm je určená skôr pre med. Menej sa používa pre plod. Je využívaná v kombinácii s výškou 232mm, ale najmä s výškou 285mm, kde ide o tzv. systém Dadant. Vysoký nadstavok (VN) s rámikom v=285mm slúži pre plodové teleso a NN s rámikom v=137mm pre med. Tento systém najviac umožňuje uplatniť v technológii včelárenia, včeláriť bez materskej mriežky. Jednou z nevýhod je však náročnosť obmeny plastov. Úľový systém Langstroth ponúka alternatívne spôsoby včelárenia. Každý si môže vybrať ten spôsob, ktorý uzná za najvhodnejší pri rozhodovaní vlastnej stratégie včelárenia. Ale ak chceme byť úspešní v tej, ktorej alternatíve včelárenia je potrebné zvládnuť jej technológiu.