Kríza v občianskom združení PSNV-SK

Autor: Oblastné skupiny PSNV-SK (PO,ZA) <>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 25. 02. 2007

Ak sa niečo nerozvíja, stagnuje, zvykli sme to pomenovať slovom kríza. Takýto výrok si "vyslúžilo" aj občianske združenie Pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov Slovenska (PSNV-SK) za svoju činnosť. Presnejšie vyjadrenie, za svoju nečinnosť.

Najprv, prečo vôbec vzniklo takéto združenie na Slovensku? Prvé združenia PSNV vznikli v Európe už v roku 1978. Zastrešujú včelárov, ktorí pri svojej technológií využívajú tenkostenný nadstavkový úľový systém. PSNV-CZ je činná od roku 2000. Slovenskí včelári, ktorí pri svojom včelárení používajú tento úľový systém, využívajú uvedenú technológiu a prejavili záujem, boli členmi PSNV-CZ. V novembri 2005 sa v Novom Meste nad Váhom zišlo sedem včelárov (z 25 pozvaných) a za aktívnej pomoci PSNV-CZ a priamej účasti Ing. Texla a Mgr. Protivínskeho (predseda a konateľ PSNV-CZ), založili PSNV-SK. Ako občianske združenie bolo oficiálne zaregistrované 16.12.2005 a pridelené IČO. Predsedom (do zvolania snemu) bol poverený Mgr. Šišovský. Mladý, veľmi aktívny, ambiciózny, začínajúci včelár. Predseda, ako sme si predstavovali, so všetkými pozitívnymi vlastnosťami. Medzi včelársku "obec" boli vyslané signály o vzniku PSNV-SK. Boli vypracované stanovy, začala sa rozširovať členská základňa, vznikli oblastné skupiny PSNV (Prešov, Žilina), pre členov bol zabezpečený časopis Moderní  včelář, na internete sa objavila w-stránka PSNV-SK www.n-vcelari.sk. To všetko sa udialo pod vedením  predsedu. Za to všetko, bez akéhokoľvek spochybňovania si zaslúži od členov obdiv, uznanie a poďakovanie.

         Ale.... To ale, ale hlavne "prečo?" Pre nás (ale aj ďalších aktívnych členov) sa stalo záhadou a doteraz nevysvetliteľnou skutočnosťou, prečo pán Mgr.Šišovský sa odmlčal a nereaguje na žiadne dotazy týkajúce sa činnosti PSNV-SK. Jeho  pasivita trvá už pridlho. Snem doposiaľ nezvolal. Celá
činnosť združenia sa zastavila. Bez ďalšieho analyzovania to uzavrieme takto: zlyhal ľudský faktor. Združenie sa dostalo do krízy. Preto! Zástupcovia oblastných skupín, zakladajúci členovia a ďalší aktívni členovia sa rozhodli, že sa stretnú na spoločnom zasadaní a na základe analýzy vzniknutého stavu v PSNV-SK, zistia možnosti jej revitalizácie. Ak sa situácia bude vyvíjať priaznivo, môže sa uvažovať o zvolaní snemu. Určite by sa celý proces daného stavu posudzoval objektívnejšie, ak by sa stretnutia zúčastnil osobne aj predseda Mgr. Šišovský. Chceme veriť, že sa tak stane.

         Prosíme vás, členov združenia PSNV-SK a všetkých sympatizantov nízkonadstavkového včelárenia o morálnu podporu. Vo svojich komentároch
máte možnosť vyjadriť sa ako aj navrhnúť riešenia pre ďalšie smerovanie PSNV-SK. Vaše korektné návrhy určite neostanú bez povšimnutia. Záleží len
od nás, či dokážeme sfunkčniť vedenie a tým aj celé združenie PSNV-SK.

Zástupcovia oblastných skupín PSNV (PO, ZA).