Kríza v občianskom združení PSNV-SK -ZAŽEHNANÁ - Pozvánka na snem

Autor: Oblastné skupiny PSNV-SK (PO,ZA) <>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 11. 03. 2007

Dňa 10.3.2007 sa konalo v Liptovskom Hrádku v Ústave včelárstva stretnutie zástupcov oblastných skupín a aktívnych členov PSNV-SK

Aj keď účasť bola menšia, stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Boli prebraté mnohé pálčivé otázky:

Výstupom stretnutia  sú návrhy na jednotlivé pozície spoločnosti, ako aj návrhy riešenia ostatných bodov, ktoré budú prebrané a odsúhlasené členmi na sneme.Zároveň oblastné skupiny oznamujú:  

Oblastné skupiny Prešovského a Žilinského kraja sa na pracovnom
stretnutí dňa 10.3..2007 konanom v Liptovskom Hrádku
dohodli na zvolaní mimoriadneho snemu
 z dôvodu zvolenia celoštátnych orgánov spoločnosti
 na deň 14.4.2007 o 10.00 v Liptovskom Hrádku
v priestoroch Ústavu včelárstva, Gašperíkova ul. 599.

Snem sa bude konať s nasledovným programom:

1, Doplnenie stanov
2, Voľba orgánov spoločnosti
3, Stanovenie výšky členského a určenie termínu zaplatenia
4, Odsúhlasenie loga spoločnosti.
5, Rôzne

Účasť všetkých členov spoločnosti je vítaná. Svoju účasť prosíme potvrdiť na info@n-vcelari.sk

Stretnutia sa zúčastnili: Michal Vinc, Peter Bronček, Milan Krokavec, Milan Bencúr, Ján Pindják, Milan Kašperek.