Kríza v PSNV.SK je zažehnaná, s elánom budeme napredovať

Autor: Milan Bencúr <>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 16. 04. 2007

V sobotu, 14.apríla 2007, z podnetu Oblastných skupín PSNV.SK Prešov a Žilina, rokoval v Liptovskom Hrádku mimoriadny Pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov Slovenska.

Snem zvolil Radu PSNV.SK a jej Dozornú radu. Snem zvolil jednomyselne za predsedu, priateľa Milana Krokavca - prvý rad, tretí zľava, pozíciu podpredsedu delegáti zverili Mgr.Milanovi Kašperekovi - stredný rad, druhý zľava, a štatutárnym zástupcom a konateľom spoločnosti sa stal priateľ Peter Bronček - horný rad, prvý zľava. Snem taktiež prijal úlohy PSNV.SK do roku 2013, predovšetkým so zameraním na osvetovú činnosť medzi včelárskou pospolitosťou, s dôrazom na presadzovanie tých najmodernejších a najprogresívnejších foriem včelárenia. Nad efektívnym využitím prostriedkov spoločnosti bude bdieť Dozorná rada spoločnosti pod vedením jej predsedu Milana Bencúra - štvrtý zľava v prednom rade. Na pracovnom rokovaní I.snemu Pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov Slovenska sa zúčastnili ako hostia aj predseda Spolku včelárov Slovenska, Ing. Pavol Kameník a predseda Slovenského zväzu včelárov, Ing. Ľudovít Gál, ktorí priateľským príhovorom pozdravili rokovanie snemu a zároveň prihláškou požiadali o členstvo v Pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov Slovenska.

Spoločné foto zo snemu 14.4.2007