Škola nadstavkového včelárenia

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Zdroj: http://forum.n-vcelari.sk/viewtopic.php?p=471#471, Vydané dňa: 23. 02. 2008

Organizujeme na mesiac máj 2008 Školu nadstavkového včelárenia, podrobnejšie informácie v texte...

Pracovná spoločnosť nadstavkových
včelárov Slovenka

usporadúva

Školu nadstavkového včelárenia

miesto: Teplý Vrch pri Rim. Sobote

kedy: 9.5. - 11.5.2008

Témy prednášok:

9.5.2008
- Úvod do začiatkov včelárenia
- Nové smery vo včelárstve

10.5.2008
- Včelie produkty
- Propagácia včelích produktov, marketing
- Ošetrovanie včelstiev počas roka
- Ekonomicky orientovaný chov včiel

11.5.2008
- Chov včelích matiek
- Šľachtenie včiel
- Inseminácia včelích matiek

Účastnícky poplatok: 1600 Sk(1000 bez ubytovania), členovia PSNV-SK 1300 Sk (700 Sk bez ubytovania)
Platby uhrádzajte na účet 2396808151/0200 do popisu uveďte vaše meno a skola (napr. MAJAN-SKOLA)

V cene je zahrnuté: 2x ubytovanie, školné, drobné občerstvenie, tlačoviny, diplom, 11.5 zájazd do L. Hrádku.

Začiatok kurzu je 9.5.2008 o 8.00hod. Ak potrebujete ubytovanie aj zo dňa 8.5. na 9.5., informujte sa vopred.
Bližšie informácie získate na www.n-vcelari.sk, info@n-vcelari.sk

Predpokladaná účasť je 20-30 účastníkov, prihlášky budú prijímané podľa dátumu úhrady len do naplnenia kapacity kurzu.
Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Zaslať buď e-mailom, alebo písomne.

Prihlášky zasielať: Milan Krokavec, Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia, 0911/768758, info@n-vcelari.sk