Prehľad obdobia kvitnutia rastlín najdôležitejších pre včelstvá

Autor: Jozef Nemčok <>, Téma: Kalendár a počasie, Vydané dňa: 03. 05. 2008

Včely z hľadiska potravy zaradujeme medzi prísnych vegetariánov. Jedinou potravou sú rastliny, z ktorých získavajú nektár. Bielkoviny, minerálne látky, vitamíny a ostatné potrebné látky zasa z peľu.

Tak ako včela nemôže žiť bez rastliny, z ktorej čerpá nektár a peľ,  mnoho rastlín je odkázaných na včelu, ako opeľovača. V prírode sú rastliny - stromy, kríky, kultúrne rastliny, ale aj množstvo burín-nekultúrnych rastlín prispôsobené tak, že včelstvám poskytujú od skorej jari do neskorej jesene množstvo kvetenstiev.  Z nich včela čerpá obživu pre seba, z ktorej časť spotrebuje na momentálnu obživu, a časť ukladá ako zásoby na zimné obdobie. Včelár však  podstatnú časť včelstvu počas hlavnej znášky ľudovo povedané „ukradne“,ale koncom leta pre zachovanie ďalšej existencie tieto ukradnuté včelie zásoby musí doplniť cukrovým roztokom.
 Ale o tom je včelárenie.

Dobrý včelársky výnos môžu zaistiť dva rozhodujúce  činitele:


Vo včelárskej terminológii rozdeľujeme rastliny na tie, ktoré  poskytujú buď nektár, peľ, alebo nektár aj peľ, a rastliny, ktoré sa včele medonosnej neprispôsobili.
Včelár by mal poznať hlavne druhy medonosných  rastlín, ich dobu kvitnutia, ale aj z časti množstvo nekatu a peľu z určitej plochy- vo väčšine z 1 ha,  aj množstvo včelstiev na určitú plochu. Podľa týchto údajov vie čiastočne predvídať prínos včelích produktov, z ktorých je hlavným produktom med, v súčasnom období i peľ. RNDr. Ivan Popovič v časopise VČELÁR č.11 a 12/2006 opisuje nektarovitosť a pelodajnosť niektorých druhov rastlín, ale aj vplyv včelstiev na úrodnosť týchto plodín.
Zaujímave je rozdelenie kvitnutia rastlín, tak aby včely mali zabezpečený od jari do jesene prínos tak nektáru ako aj peľu. Zo staršej včelárskej literatúry som vybral  tabuľku niektorých rastlín, ktoré sú dôležitým zdrojom pre prínos hlavne nektáru, ale aj peľu. Možno mnohým včelárom uvedená tabuľka poslúži, ako orientačné vodítko vo včelárskej činnosti. 
   

  MAREC APRÍL MÁJ JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
RASTLINA/DEKÁDA I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III
LIESKA, JELŠA   X X                                    
VRBA, TOPOĽ   X X X                                  
ŠAFRAN, BREST     X X X X X                            
PÚPAVA         X X X                            
JAVOR, EGREŠ, RÍBEZĽA, SLIVKA, ČEREŠŇA           X X X                          
JABLOŇ, HRUŠKA, REPKA, KOMONICA             X X X                        
LÚČNE KVETY, MALINY, ĎATELINA, VIČENEC               X X X X                    
PAGAŠTAN, AGÁT, ĎATEL.HYBRIDNÁ                 X X X X                  
SMREK, HORČICA, ĎATEL. LÚČNA, VIKA, LADENEC ROŽ.                   X X X X X X X X        
LIPA, GAŠTAN JEDLÝ, JAHODY, BRUSNICE                       X X                
JEDĽA, KOMONICA, ČISTEC                       X X X X X X X      
SLNEČNICA,                       X X X  X  X X   
CIBUĽA, TEKVICA                           X X  X X X  
FACÉLIA, HORČICA                                X  X X