Dreviny a rastliny

Autor: Jozef Nemčok <>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 03. 05. 2008

Dreviny a rastliny - vydatnosť nektáru a peľu

 

Niekoľko druhov drevín ako aj rastlín, ktoré sa vyznačujú výdatnosťou nektáru a peľu ( Podľa Clausa Zeilera: 300 rád pre včelárov)


Produkcia

Dreviny

mesiac kvitnutia

nektáru

peľu

Lieska

3 - 4

nijaká

stredná

Vrestovec bylinný

3 - 4

veľmi dobrá

stredná

Tis obyčajný

3 - 4

stredná

dobrá

Egreš obyčajný

3 - 4

dobrá

slabá

Vŕba purpúrpvá

3 - 4

dobrá

veľmi dobrá

Vŕba rakyta

3 - 4

veľmi dobrá

veľmi dobrá

Javor cukrový

3 - 4

veľmi dobrá

stredná

Jelša topoľ, brest

3 - 4

nijaká

dobrá

Vŕba černastá

3 – 4 – 5

dobrá

dobrá

Broskyňa obyčajná

4 - 5

stredná

dobrá

Trnka

4 - 5

stredná

dobrá

Čerešňa vtáčia

4 - 5

veľmi dobrá

veľmi dobrá

Vŕba smutná

4 - 5

dobrá

dobrá

Javor mliečny

4 - 5

dobrá

stredná

Čerešňa a višňa

4 - 5

veľmi dobrá

veľmi dobrá

Hruška obyčajná

4 - 5

dobrá

dobrá

Jabloň domáca

4 - 5

veľmi dobrá

veľmi dobrá

Malina

5 – 6 – 7

veľmi dobrá

dobrá

Černica

6 – 7 – 8

dobrá

stredná

Javor horský

5

veľmi dobrá

stredná

Agát biely

5 - 6

veľmi dobrá

slabá

Gaštan jedlý

6 - 7

dobrá

dobrá

Lipa malolistá

7

veľmi dobrá

slabá

Bradavec

8 - 9

veľmi dobrá

veľmi dobrá

Rastliny
Repka ozimná

4 – 5

veľmi dobrá

veľmi dobrá

Komonica lekárska

6 – 7- 8

veľmi dobrá

dobrá

Ďatelina purpurová

5 - 6

dobrá

dobrá

Facelia

6 - 7

veľmi dobrá

dobrá

Ďatelina hybridná

6 - 7

veľmi dobrá

dobrá

Komonica biela

6 - 7 – 8

veľmi dobrá

dobrá

Ďatelina lúčna

6 – 7 – 8

dobrá

dobrá

Horčica biela skorá

6

dobrá

dobrá

Horčica biela neskorá

8 - 9

dobrá

dobrá

Mak siaty

6 - 7

nijaká

veľmi dobrá

Slnečnica

7 - 8

dobrá

slabá

Vika huňatá

5 – 6 – 7

dobrá

slabá

Yzop lekársky

7 – 8 - 9

veľmi dobrá

veľmi dobrá

(Rozdielnosť údajov medzi tabuľkou a uvedenými údajmi zo spomenutej knihy je ovplyvnené

nadmorskou výškou pestovaných plodín,)

Je ešte množstvo ďalších druhov drevín, bylín, ale najmä rôznych trvaliek, ktoré sa vyznačujú výdatnosťou nektáru a peľu. Ich pomerné malé zastúpenie v prírode je hodnotené, ako o nedostatočnej, resp. slabej znáške. Zdroje nektáru a peľu u týchto rastlín sa hodnotia ako podnecovanie, ktoré je ovplyvnené množstvom rastlín v príslušnej lokalite, Preto je potrebné sledovať situáciu v plodovaní a hlavne váhové prírastky a úbytky.