Škola nadstavkového včelárenia 1.termín

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 13. 01. 2009

Pozývame vás na Školu nadstavkového včelárenia, ktorá bude prebiehať počas celého roka 2009 a je rozdelená na 4 časti. Každá časť bude trvať 2 dni. Prvá časť bude vzhľadom na termín venovaná len teórii, ostatné budú spojené s praktickou ukážkou včelárenia. Ďalšie časti budú v apríli, júni a v októbri.

P O Z V Á N K A

Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov Slovenska
vás pozýva na

Školu nadstavkového včelárenia
I.časť

miesto konania:
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, B.Bystrica

Termín konania:
7-8.2.2009

Témy prednášok:

Prednášajúci: RNDr. Tatiana Čermáková, Ing. Pavel Filo

Účastnícky poplatok za 2 dni je 10 €, členovia PSNV-SK 5€, ktoý je potrebné zaplatiť na účet: 2396808151/0200, do popisu uviesť vaše meno + skratku "SNV1". V prípade potreby je možné zabezpečiť ubytovanie v cene 8,70€/osobu/noc, celodennú stravu v cene cca 8,70€. Platba za ubytovanie a stravu sa platí na mieste konania kurzu. Prihlášku s uvedením počtu osôb a kontaktnými údajmi je potrebné zaslať na info@n-vcelari.sk, kde budú zodpovedané aj vaše dotazy.