Intenzívny kurz Apiterapie na Slovensku

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 03. 02. 2009

Združenie Slovenská včela spolu s organizáciou Apitherapy Consulting  Trading International organizujú po prvýkrát na Slovensku Intenzívny kurz apiterapie – liečenia včelími produktmi.

Prednášateľ: Dr. Stefan Stangaciu z Rumunska, najvýznamnejší súčasný propagátor apiterapie, prezident Nemeckej, Rumunskej a Frankofónnej Apiterapeutickej spoločnosti s bohatými prednáškovými skúsenosťami z 38 krajín sveta.

Kurz je zostavený z 3 na seba nadväzujúcich modulov –A,B,C, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch február, marec a apríl 2009. Každý z modulov bude trvať jeden celý deň od 9:00 do 16:00 hodiny. Kurzy sú zamerané na dve cieľové skupiny – samostatný kurz pre včelárov (Kurz 1) a samostatný kurz pre humánnych, veterinárnych a zubných lekárov, zdravotné sestry, výskumníkov, biochemikov a farmaceutov (Kurz 2).

Na konci modulu C získa každý účastník po zložení skúšky certifikát. Kurz bude simultánne tlmočený do slovenského jazyka. Na konci modulu C tiež prebehne stretnutie účastníkov z oboch hlavných cieľových skupín za účelom výmeny skúseností a nadviazania pracovných kontaktov pre ďalší rozvoj apiterapie na Slovensku. Absolvovanie kurzu bude podmienkou pre udelenie certifikátu lektora SZV pre oblasť apiterapie.

Kurz 1 (určený pre včelárov) - miesto konania: Nitra, Agroinštitút, Akademická ul. č. 4, Kongresová sála, resp. Aula 1. Termíny:

Modul A: nedeľa 22.2.2009

Modul B: sobota 7.3.2009

Modul C: sobota 21.3.2009

Kurz 2 (určený pre humánnych, veterinárnych a zubných lekárov, zdravotné sestry, výskumníkov, biochemikov a farmaceutov) - miesto konania: Nitra, Agroinštitút, Akademická ul. č. 4, Seminárna miestnosť S3. Termíny:

Modul A: sobota 21.2.2009

Modul B: piatok 6.3.2009

Modul C: piatok 20.3.2009

Predbežné prihlasovanie účastníkov je na Sekretariáte ZSV a SZV na adrese sekretariat@vcelari.sk. Pri prihlasovaní uveďte meno/mená účastníkov, ako aj typ kurzu, ktorého sa zúčastníte – teda Kurz 1 alebo Kurz 2. Poplatok za jednotlivé moduly je 8 € pre členov SZV a ostatných včelárskych organizácií a 15 € pre ostatných účastníkov. Poplatok sa platí priamo na mieste pred začatím jednotlivých modulov. Ďalšie informácie o intenzívnom kurze apiterapie nájdete na stránkach www.vcelari.sk, www.vcely.sk a www.vcelieprodukty.sk.