Pozvánka na snem PSNV-SK

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 07. 10. 2009Pozvánka na snem PSNV-SK

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na snem PSNV-SK, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2009.

Miesto: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Začiatok: 10.00 hod

Prezentácia členov od 9.00 hod


Program:

1, Privítanie
2, Správa tajomníka o finančnej situácii
3, Správa predsedu o činnosti PSNV-SK v rokoch 2008-2009
4, Doplnenie kandidátok podľa návrhov členov PSNV-SK
5, Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka PSNV-SK
6, Voľba členov rady a dozornej rady PSNV-SK
7, Návrh na zmenu stanov -diskusia
8, Odsúhlasenie nových stanov
9, Návrhy členov na ďalšiu činnosť PSNV-SK
10, Rôzne


Podmienkou účasti na sneme je mať uhradené členské.

Pre tých, ktorí sa registrovali v poslednej dobe je toto zároveň výzva k úhrade členského.

Kto neuhradil členské, môže previesť úhradu na účet PSNV-SK :2396808151/0200, v minimálnej sume 6,64 EUR. Ako Variabilný symbol použite Vaše členské číslo, pokiaľ ho neviete, požiadajte oň na: info@n-vcelari.sk, alebo do popisu uveďte Vaše CELÉ MENO.


Pokiaľ ste platbu už uhrádzali, prosím oznámte nám termín a spôsob na horeuvedený e-mail. Ďakujeme za pochopenie.

Veríme, že sa zúčastníte v čo najväčšom počte a svojou prítomnosťou a podnetnými návrhmi podporíte činnosť PSNV-SK.

Kôli zabezpečeniu hladkého priebehu snemu je potrebné nahlásiť Vašu účasť na: info@n-vcelari.sk do:19.10.2009