Pozvánka na prednášku - Prešov

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 01. 02. 2010

Oblastná skupina Pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov – SK (OS PSNV-SK) pozýva na prednášku začínajúcich včelárov a včelárov, ktorí majú záujem včeláriť v tenkostenných nízkonadstavkových (NN) úľových zostavách.

 Zameranie prednášky: - moderné úľové zostavy (Langstroth, Kompatibilný Langstroth, Optimal)
       - technológia včelárenia v NN úľových zostavách
      - jednoduchý chov matiek, prelarvovaním
     Prednášajúci: Michal Vinc, praktický včelár
        Miesto: Posádkový klub armády
      Prešov, ul. Mukačevská 20 (sídlisko III)
    Dátum: 6. marca 2010 so začiatkom o 9:00 hod.
         Účastnícky poplatok:1 € (občerstvenie), pri prezentácii.
 
Prosím záujemcov, aby potvrdili svoju účasť na e-mailovej adrese: michal.vinc@mail.t-com.sk v termíne do 20. februára 2010. Vašu účasť spätne potvrdíme v termíne do 25. februára 2010.