Seminár: Integrovaný chov včelích matiek, Prešov

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 30. 04. 2010PozvánkaOblastná skupina pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov Prešov, pozýva včelárov na seminár:


Integrovaný chov včelích matiek

Termín: Sobota 15. mája 2010 o 10:00 hod.

Lektori: MVDr. Ivan Karpjak, Michal Vinc.

Seminár sa uskutoční v Prešove.

Obsahové zameranie:

    Teoretická časť:

-   kvalitatívne požiadavky na chov
-   vývojový graf včiel a optimálny termín chovu pri matke
-   príprava chovného včelstva
-   chov pomocou  „štartéra“
-   integrovaný chov
-   kalendár chovu a evidencia.

    Praktická časť:

-   príprava misiek pre materské bunky chovného rámika
-   výber vhodných lariev
-   príprava chovného včelstva
-   prelarvovanie a vloženie série do chovného včelstva
-   zužitkovanie zrelých materských buniek tvorbou oddelkov
-   značenie matiek.

Záujemcovia sa môžu evidovať na adrese:  michal.vinc@mail.t-com.sk

v termíne do 7. mája 2010. Miesto konania seminára bude pozvaným oznámené do 10. mája 2010.


Účastnícky poplatok 4 € (občerstvenie, obed)