XVII. MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA ZLEPŠOVATEĽOV A VYNÁLEZCOV

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 24. 08. 2010

XVII. mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců se koná od 10. do 12. září tohoto roku. Pořadatelem je Český svaz včelařů ve spolupráci se Slovenským zväzom včelárov a krajským koordinačním výborem ČSV Moravskoslezského kraje. V areálu výstaviště Černá louka Ostrava, kde se konference a výstava uskuteční, souběžně proběhne tradiční zahrádkářská výstava Život na zahradě.

Celá včelařská akce sestává z následujících částí:

Instalace výstavy proběhne ve čtvrtek 9. září.

Pro jednání konference a zlepšovatele byly vyhlášeny hlavní tematické okruhy:

Každý tematický okruh bude na konferenci představen úvodním referátem, do uzávěrky došlo zatím dalších 15 referátů.

Na konferenci bude také vyhodnocena soutěž Český med 2010 udělením zlatých a stříbrných medailí nejlepším soutěžním vzorkům od našich včelařů.

Exponáty na výstavě zlepšovatelů budou vyhodnoceny. Jejich posouzení zajistí jmenovaná komise. Hodnoceny budou odděleně dvě skupiny pomůcek:
1) zařízení využitelné více menšími včelaři;
2) zařízení využitelné více profesionálními včelaři.
Dosud je přihlášeno 27 zlepšovatelů s více než 40 exponáty zahrnujícími celou oblast včelařské činnosti.

Pořadatelé zvou všechny, kdo mají zájem se podělit s jinými o své zkušenosti ve včelařství, a na druhé straně i ty, kteří se chtějí něco dozvědět o tomto oboru, popřípadě získat náměty na vylepšení svého včelařského provozu.

Podrobnější informace o konferenci a výstavě byly publikovány ve Včelařství číslo 3, 4, 7, 8 a 9/2010. Seznam vystavovatelů a program přednášek konference zveřejníme na tomto webu (www.vcelarstvi.cz - pozn. red.)do 7 dnů.

Kontakty:

Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, www.vcelarstvi.cz

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou, www.beedol.cz


Dr. Ing. František KAMLER
předseda komise ÚV ČSV pro racionalizaci

zdroj: www.vcelarstvi.cz