Prednáška pre včelárov - Prešov (9.4.2011)

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 14. 03. 2011

Prednášky pre včelárov

Pozvánka

Oblastná skupina Pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov Prešov,
pozýva včelárov na prednášku:


Nové smery vo včelárstve

 Obsahové zameranie: - moderné úľové zostavy (Langstroth, Kompatibilný Langstroth, Optimal),
                                     - technológia včelárenia v NN úľových zostavách,
                                     - jednoduchý chov matiek prelarvovaním,

              Miesto konania: Prešov      
   Dátum: Sobota, 9. apríla 2011 o 9:00 hod. (asi do 12:00 hod.)
              Prednášajúci: Michal Vinc, praktický včelár
 
 Včelári, ktorí majú záujem, môžu sa prihlásiť na e-mailovej adrese: michal.vinc@mail.t-com.sk s uvedením svojho mena a bydliska v termíne do 3. apríla 2011. Vašu účasť s uvedením konkrétneho miesta konania prednášky potvrdíme do 5. apríla 2011.
 Účastnícky poplatok je 1,00 € (pri prezentácii).   
 
          Prednáška je určená pre mierne pokročilých a pokročilých včelárov, ktorí včelária, alebo chcú včeláriť v tenkostenných nízkonadstavkových (NN) úľových zostavách.