III.Celonárodná včelárska výstava (10.9. B.Bystrica)

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 06. 09. 2011III.CELONÁRODNÁ VČELÁRSKA VÝSTAVA

10.9.2011

Miesto: SOŠ pod Bánošom
Banská Bystrica - Sásová

Program:

8.00-9.00 Prezentácia hostí a účastníkov výstavy
9.00-9.30 Otvorenie výstavy a príhovory hostí
9.30-9.40 Dialóg biskupa Jána Jakuba ADAMIHO s predsedomZO SZV Ing. Fiľom
9.40-10.00 Slávnostné ukončenie štúdia "Včelár-Včelárka" pre absolventov školy
10.00-10.40 Otvorenie náučného včelárskeho chodníka a Centra odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve
10.40-14.00

Odborné prednášky na tému:

- Tvorba odložencov ako súčasť protirojového opatrena
- Príprava včelstiev v NN systéme na skoré znášky
- Stav včelárstva v Poľsku
- Producenti medovice v lesných porastoch
- Využitie systému Dadant v prostredí bývalého Československa

 

Vystavovateľov a predajcov včelárskych potrieb nájdete v priestoroch SOŠ pod Bánošom