Seminár - Využitie organických kyselín vo včelárstve

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 24. 11. 2011

18.2.2012 Liptovský Hrádok

ÚSTAV VČELÁRSTVA - LIPTOVSKÝ HRÁDOK

a

PRACOVNÁ SPOLOČNOSŤ
NADSTAVKOVÝCH VČELÁROV SLOVENSKA


Vás srdečne pozývajú na

I. Seminár včelárskej praxe

na tému

„Využitie organických kyselín vo včelárstve“

 Pozývame Vás na živú diskusiu, na ktorej preberieme možnosti využitia kyseliny mravčej, šťaveľovej či mliečnej pri tlmení varroózy. Neopomenieme legislatívne úskalia podania týchto látok a prediskutujeme možné spôsoby ich efektívnej aplikácie do včelstva.

Seminár sa uskutoční dňa 18. februára 2012 v prednáškovej miestnosti CVŽV – Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku.


Pre kapacitu prednáškovej miestnosti je počet účastníkov obmedzený na 50 miest. Výška vložného je 15 € na osobu. Prípadné ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami.

Program:
 

9:00–10:00               Prezencia účastníkov semináru
10:00 – 10:15   Privítanie, úvod do problematiky
10:15 - 12:15  

„Účinnosť tlmenia varroózy kyselinou mravčou aplikovanou odparovačom Mitegone ™ v porovnaní s prípravkom Gabon PA 92“
Ing. Antonín Přidal, PhD., oddělení včelařství Mendelovy univerzity v Brně

12:15 – 13:15   Obedná prestávka
13:15 – 15:15  

„Možnosti využití Varroamonitoring systému v rámci tlumení varroózy“
MVDr. Zdeněk Klíma, PSNV – CZ

15:20 – 16:20    „Sublimačné ošetrenie včelstiev kyselinou šťaveľovou – GTM“ 
MVDr. Martin Staroň, CVŽV Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
16:25 – 17:00    Diskusia
PrihláškaPrihlášku na seminár nájdete na www.cvzv.sk alebo na www.n-vcelari.sk.  Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 15. februára 2012 e-mailom na adresu staron.martin@stonline.sk. Po zaslaní prihlášky obdržíte e-mailom do 2 pracovných dní výzvu k úhrade vložného, ktorá sa po uhradení stáva vstupenkou na seminár. V prípade neúčasti na seminári nemá účastník nárok na vrátenie vložného.