Prednáška

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 31. 01. 2013

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
ÚSTAV VČELÁRSTVA – LIPTOVSKÝ HRÁDOK

A

PRACOVNÁ SPOLOČNOSŤ NADSTAVKOVÝCH
VČELÁROV SLOVENSKA

 

Vás srdečne pozývajú na

III. Seminár včelárskej praxe

na tému

Plemenitba a šľachtenie včiel"

 

Program vzdelávania:

 

                            Ing. Květoslav Čermák, CSc + Diskusia

                                Ing. Jaroslav Gasper

                                RNDr. František Kašpar

evidencie v plemenných chovoch včiel :

                               Vladimír Sokol

 

Seminár sa uskutoční dňa 16. marca 2013 v prednáškovej miestnosti CVŽV – Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. *

 

Pre kapacitu prednáškovej miestnosti je počet účastníkov obmedzený na 50 miest. Výška vložného je 15 € na osobu. Záujemcovia o obed** si môžu vybrať z troch druhov jedál v cene 3,20€/osoba, prípadné ubytovanie si hradia účastníci seminára sami.

* http://goo.gl/maps/tTA7D Bod A na mape je umiestnenie Ústavu včelárstva,

**Obed je zabezpečený v zariadení (bod B na mape), ktoré je vzdialené 2,8km od miesta konania seminára.

. Prihlášku je potrebné vyplniť najneskôr do 1.marca 2013.

Informácie získatena: jgasper@seznam.cz

Po zaslaní prihlášky obdržíte e-mailom do 5 pracovných dní:

V prípade neúčasti na seminári nemá účastník nárok na vrátenie vložného, o čom bude záujemca o seminár informovaný mailom.