Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch (2014)

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Zdravotné okienko, Vydané dňa: 03. 02. 2014

Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu). Pre odchov a expedovanie včelích matiek v danom roku musí mať každý chovateľ včelích matiek platný veterinárny atest, ktorý vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vyšetrení vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a zimného meliva. Zasielanie zmesných vzoriek zimného meliva včiel je povinnosťou aj u kočujúcich včelárov. Tento článok poskytuje rady pri zasielaní vzoriek získaných zo zimného meliva na rok 2014. Čítať ďalej...1. Požiadavky na označenie a zasielanie vzoriek zimných mŕtvoliek včiel:
Za účelom diagnostiky nozematózy a akarapidózy zasielajú chovatelia matiek vzorku 30 až 50 mŕtvoliek (plná zápalková krabička) odobratých z úľového dna. Vzorku je potrebné zabaliť do zápalkovej krabičky, ktorú chovateľ označí nálepkou obsahujúcou nasledujúce údaje: reg. číslo chovateľa, názov stanovišťa, číslo úľa, dátum odberu vzorky (obr. 1 a 2).

Ak je vzorka príliš vlhká, je možné ju nechať v otvorenej škatuľke čiastočne presušiť pri izbovej teplote počas 12-24 hodín. Vzorky nesušte na radiatore !!!! Pri balení vzoriek pred odoslaním používajte len priedušné materiály (papier, papierové krabice). Nevkladajte vzorky do igelitových vreciek a obalov, nakoľko takto zabalené vzorky plesnivejú a skresľujú výsledky získané z Vašich vzoriek !!! Vzorky balené do nepriedušných igelitových obalov nebudú vyšetrené.


Vzorky zimných mŕtvoliek včiel zasielajú len chovatelia včelích matiek plemenných chovov v termíne od 15. 1. 2014 do 30. 3. 2014 na adresu:
CVŽV Ústav včelárstva
Dr. J. Gašperíka 599
033 80 Liptovský Hrádok


V prílohe tohto článku Vám prikladáme súbor  Oznacenie vzoriek 2014.xls, ktorý Vám uľahčí označovanie vzoriek ako aj súbor Sprievodny list 2014 , ktorý je potrebné vyplnený priložiť ku zasielaným vzorkám mŕtvoliek včiel.


2. Požiadavky na označenie a zasielanie zimného meliva:
Povinnosť zasielať zmesné vzorky zimného meliva pre rok 2014 sú povinní chovatelia včelích matiek a kočujúci včelári. Títo chovatelia sú povinní v spolupráci s príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) zabezpečiť odber zmesných vzoriek zimného meliva v zmysle Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2014. Náklady spojené z laboratórnym rozborom znáša chovateľ.


Každý chovateľ, ktorý plánuje kočovať alebo odchovávať matky v sezóne 2014 si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vyzdvihne vzorkovnice na odber meliva v potrebnom množstve. V tomto prípade zmesné vzorky zimného meliva chovateľ vytvorí zmiešaním celého obsahu meliva z maximálne 25 včelstiev. Zmes melív premieša a takto pripravenou zmesou voľným nasypaním naplní objem vzorkovnice (papierového tubusu). Vzorkovnicu chovateľ označí svojím registračným číslom, číslami úľov, z ktorých vytvoril zmesnú vzorku, názvom stanovišťa a dátumom odberu.


Zmesné vzorky po odbere odovzdajú chovatelia na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Táto zabezpečí vypísanie sprievodného dokladu a odošle vzorky do národného referenčného laboratória v Dolnom Kubíne alebo veterinárnych a potravinových ústavov Bratislava a Košice.

Odporúčaná lehota odovzdania zmesných vzoriek meliva je do 30.3.2014 tak, aby mal chovateľ výsledky vyšetrenia včas k dispozícii a aby mohol včas pred chovateľskou sezónou požiadať o vydanie veterinárneho atestu alebo vydanie povolenia na premiestnenie včelstiev za znáškou. Pevný termín zo strany ŠVPS nie je daný.

 

MVDr. Martin Staroň MVDr. Erika Papierniková
CVŽV Ústav včelárstva Štátna veterinárna a potravinová správa SR
19. januára 2014 19. januára 2014
staron.martin@stonline.sk papiernikova@svps.sk

 

Krabicka Krabicka 2 Vzorky

Súbor Dátum zverejnenia Veľkosť
Zasielanie vzoriek 2014 3.2.2014 235.9 kB
Oznacenie vzoriek 2014.xls 3.2.2014 44 kB
Označenie vzoriek 2014.pdf 3.2.2014 7.3 kB
Sprievodny list 2014 3.2.2014 13.4 kB