Je potrebné nahlasovať stav včelstiev na Obecný úrad?

Autor: admin <info@n-vcelari.sk>, Téma: Legislatíva, Vydané dňa: 06. 03. 2014

Je potrebné nahlasovať počty včelstiev na Obecný úrad? Aké doklady sú potrebné pri presune včelstiev?Keďže ešte mnohí včelári (aj niektorí funkcionári) nemajú jasno kde a ako treba nahlasovať stavy včelstiev, pre jednoznačnosť som požiadal o vyjadrenie k problematike Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku. Žiadosť aj vyjadrenie je v prílohe článku.

Z uvedeného vyplýva, že vydaním vyhlášky 82/2008 sa zrušila povinnosť nahlasovať počty včelstiev k 15.4. na Obecné úrady. Evidenciu včelstiev vedie ako poverená organizácia - Ústav včelárstva v L.Hrádku. Vzhľadom na kategorizáciu prípravkov na ošetrovanie rastlín, kedy pri dodržaní návodu na použitie nie sú povinní poľnohospodári nahlasovať ich použitie, stratilo nahlasovanie na Obecné úrady význam. Problémom však je, že nie vždy je dodržaný návod a tak sa stáva, že prípravky ktoré majú byť aplikované "mimo letovej aktivity včiel" sa používajú aj cez deň. Dochádza tak k zbytočnému úhynu včiel. Nielen lietaviek, ale aj donesený peľ môže byť kontaminovaný a následky sa prejavujú aj na ďalších generáciách včiel.

Niekto namietne, že u nich to funguje, t.j.  včelári hlásia stanovištia na Obecné úrady, aj poľnohospodári nahlasujú použivanie prípravkov. Nevylučujem to, avšak je to založené len na dobrovoľnej báze a predpokladá to seriózne dodržiavanie dohodnutých pravidiel.

Čo sa týka presunu včelstiev - je potrebné mať platný Sprievodný doklad na presun včelstiev, ktorý vydáva príslušná RVPS. Tým je zákonná povinnosť splnená.


Súbor Dátum zverejnenia Veľkosť
Vyjadrenie k presunu vcelstiev 7.3.2014 41.1 kB
Žiadosť o vyjadrenie k presunu včelstiev 6.3.2014 12.8 kB