Ošetrenie oddielkov proti klieštikovi.

Autor: Ján Goro <goro@post.sk>, Téma: Zdravotné okienko, Vydané dňa: 05. 06. 2014

Použitie najvhodnejšej metódy závisí od spôsobu tvorby a stavu oddelku. Po cca troch týždňoch by mali byť pridané plodové plásty vyliahnuté a plod novej matky ešte nie je zaviečkovaný. Ideálny čas na liečenie, len zvoliť vhodnú metódu. Vyberte si teda tak, aby ste boli spokojní vy aj vaše včely.1.Kyselina mliečna
Ja by som použil cca 5-6 ml 15%-tnej kyseliny mliečnej, na jednu stranu plne osadeného rámika. Prečo to zdôrazňujem, čo je rámik obsadený včelami podľa mňa? Včiel je tak nahusto (načierno), že nie je vidieť čo je v bunkách, vlastne nevidieť bunky vôbec! Ak je včiel menej, treba rosiť primerane menej! Proste  "not too much, not too little". Je to veľmi dôležité, kyselina mliečna totiž pôsobí na klieštika tak, že mu poleptá sosák a on uhynie od hladu. Ak však včely neorosíme, ale až „zmáčame“ , môže dôjsť aj k poleptaniu sosákov včiel a včely vo veľkom hynú (1/3 ba až 1/2 oddielku!). Úspešné liečenie oddelku treba zopakovať o niekoľko dní.
Záver: bez dostatočných skúseností riskantné!

2. Kyselina mravčia
Tri týždne po vytvorení oddielku (viď hore) jednorazove použiť 60% kyselinu mravčiu, odpar max. štyri dni, na jeden plne obsadený plást (viď hore) dávkovať nie 2 ml, ako u úplnej rodiny, ale len 1 ml!. Otvoriť letáč naplno...
Záver: Riskantné, preruší sa plodovanie, možnosť poškodenia matky!

3. Zoo-technické metódy
Všetko čo sa bežne robí – teda vyrezávanie zaviečkovanej trubčiny, odber plodu a tvorba oddielku  (tam možno využiť pauzu v plodovaní  - pridá sa MB a nie kladouca matka), pri vysokom napadnutí odobranie všetkého plodu a premietnutie na medzisteny ( musí byť ale peľová znáška), tiež metóda použitia izolačného plástu na matku  - sú metódy, ktoré podľa môjho názoru pomáhajú, ale samotné nepostačujú! (btw. ešte sa používa práškový cukor a ním vyvolaný grooming no.... nemám skúsenosť).
Záver: bezpečné ale pre oddielky nevhodné!


4. Monitoring..
Ak svoje včely sledujete, viete ako sú napadnuté tie včielky s ktorých sa oddielok robil, tak ja by som nie všetky oddielky začal liečiť! Ponechal by som ich rozvíjať, neriskoval matku ani včely a po dorastení na plnohodnotné včelstvo liečil v lete ako ostatné rodiny!
Záver: bezpečné, ale chce to informovanosť o monitoringu!

5. AVARTIN (amitraz)
Ak nám stav oddielku vyžaduje liečiť ho proti klieštiku tak jednoducho zapáľte jeden fumigačný pásik do podmetu...
Záver: bezpečné, včelám sa určite nič nestane...

Ak ste tých oddielkov urobili viacej, ja by som skúsil jeden oddielok ošetriť KM, druhý Avartínom a tretí by som neošetril vôbec, až v lete. Porovnajte, skúste a rozhodnite sa tak, aby to bolo pre vaše včely v oddielkoch bezpečné...