Rubriky
Najnovšie články

Neexistujú vhodné data!

Novinky
28.02.2018: Ľudia aj včely túžia po zdravej potrave
18.05.2015: zrodenie včely
10.04.2015: Propolis ako ho nepoznáte
Najbližšie akcie
V systéme nie je zadaná žiadna akcia.
Informácie
IP adresa:44.210.83.132
Dátum:29. 05. 2024
Čas:10:17
Online: :2 ľudia
Dnes:Vilma
Zajtra:Ferdinand
Zdravotné okienko

Zachráňme si naše včely ?

Pred pár dňami sa mi dostalo do rúk februárové číslo mesačníka: „NAŠE POLE“. Vo vnútri ako príloha: „OBILNINY –tabuľky aplikácie pesticídov -2014.“ Množstvo pesticídov s ich názvom a účinnou látkou. Ak som ich dobre spočítal tak by malo byť spolu 267 prípravkov. Pre informáciu 87 herbicídov- prípravkov proti burinám  127 fungicídov-prípravklov proti hubovitým chorobám, 17 prípravkov na morenie osiva a 36 insekticídov-prípravkov proti škodcom.K tomu  asi desiatka stabilizátorov rastu.....U všetkých prípravkov, ktoré  sa môžu použiť v ochrane rastlín sú uvedené jednotlivé buriny, hubovité choroby, u moridiel jednotlivé sneti, škvrnitosti, piesne.   Pre včelára veľmi dôležitá skupina insekticídy - prípravky proti  škodlivému hmyzu.
  U herbicídov je uvedených 22 burín, u fungicídov 6 hubovitých chorôb, u moridiel 6 druhov snetí a piesní.
Najzaujímavejšou skupinou ako som uviedol sú insekticídy-prípravky proti 7 škodcom. Najviac proti kohútikom (kohútik pestrý a modrý), bylomoru steblovému a samozrejme voškám.
Uviedol som, že u herbicídov-prípravkov proti burinám je uvedených 22 burín. Z uvedených burín je asi polovica širokolistých, ktoré svojimi kvetmi sú pelodajné, aj nektárodajné. Z tých najznámejších  napr. fialka roľná s krásnym žltým kvetom, kvitnúca od IV-IX.mes. hluchavkovité niekoľko druhov, mak vlčí, ktorý kvitne V-VII mesiaci, ešte niekoľko ďalších. Spolu asi osem  širokolistých burín, ktoré môžu navštevovať včely od apríla do zberu obilovýn. Niektoré z nich i neskoršie, ak sa nezdiskuje strnisko.  
 Ďalšou skupinou sú fungicídy - prípravky proti hubovitým chorobám ( z nich múčnatka, rôzne hrdze, fuzariozy.) Pri postrekovom zásahu i keď v podstate patria vo väčšine medzi prípravky do skupiny Vč3- relatívne neškodné, škodia včelám na kvitnúcich burinách v obilninách pri zbere nektáru a peľu.
 Insekticídy-prípravky proti živočíšnym škodcom.
 Najnebezpečnejšia skupina pre včely.
V tejto skupine je spolu 36 prípravkov.  Zostavovateľ zoznamu prípravkov v časopise „Naše pole“ v obilninách u insekticídov uviedol, škodlivosť účinnej látky podľa zaradenia účinku na včely  (Uvádza ich i Metodická príručka ochrany rastlín pre každý rok vydaná UKSUP-om. ) uvedeného počtu 36 je:
Vč1  5 prípravkov  zaradených do skupiny - jedovaté pre včely: (BI 58 NOVÉ, CYPRIN 10 EC, DURSBAN 480EC NURELLE D,PIRINEX 48EC DRSBAN DELTA).
ako jedovaté  2 prípravky konkretne: (Mesurol alimax, Mesurol schneckencorn- ide o prípravky proti slimákom a slizniakom)
Vč2 Jeden prípravok označený ako - pre včely škodlivý (BULDOCK 25 EC)
Vč3 – Ostatné prípravky uvedené v tejto skupine ako pre včely s prijateľným  rizikom pri dodržaní prepísanej dávky.
Proti ktorým škodcom sa insekticídy používajú?                             
Najviac z uvedených prípravkov sa používa proti trom najväčším škodcom v obilninách a to proti:
 Bylomoru sedlovému
,- imágo( dospelý škodca)červený komár má jednu generáciu. Koncom mája sa liahnu z vajíčok larvy, ktoré poškodzuj všetky druhy obilovín. U tohto škodcu sa neuvádzajú v tabuľke prípravky Vč1 a Vč2 ale na strane druhej, veľké množstvo prípravkov uvedených ako Vč3.
Kohútik pestrý – v posledných rokoch veľmi nebezpečný škodca. Chrobák prezimuje ako imago, začiatkom jari chrobáky napadajú uvedené druhy obilnín. Larvy, sa živia na listoch a škodia tým, že vyžierajú pletivá medzi listovými žilkami. Hostiteľskými rastlinami sú jačmeň, pšenica, raž, kukurica z časti i ovos, proso i  niekoľko druhov tráv-napr. kostrava lúčna, matonoh, ako aj iné druhy tráv.
U kohútika pestrého z Vč1-jedovatý je uvedený prípravok  DURSBAN DELTA a  CIPRIN 10 EC.
Hrbáč obilný, chrobák dlhý   do 15 mm s polovičnou šírkou tela. Škodí na všetkých druhoch obilnín v jarnom období. Larvy na jar požierajú celé listy a výhonky. Jedna larva vie poškodiť aj 100cm2 plochy listov. V prepočte na počet rastlín to predstavuje asi 25 rastlín.
Veľmi nebezpečným škodcom obilnín sú vošky.
Voška ovsená, kukuričná a čremchová. Sajú z rastlín šťavy, niektoré vylučujú jedovaté toxíny. Pre včely  okrem postreku proti voškám sú nebezpečné vylučované kvapôčky sladkej tekutiny, postriekanej chemickým prípravkom, ktorú šťavu včely zbierajú a tým sa do teľa včely dostáva jedovatá látka.
 Z prípravkov  v ochrane proti voškám  skupine Vč1 je to DURSLAN DELTA  a veľmi známe i v malom balení pre záhradkárov BI 58 NOVÉ.
Skupina insekticídov je o to pre včely nebezpečná, že ich použitie má širokospektrové použitie u mnohých iných kultúrnych plodinách pestovaných na ornej pôde, ale i u trvalo trávnych porastoch a u drevín, hlavne ovocných drevín a kríkov.
Je pravdou, že obilniny nepatria medzi nektárovité a pelodajné plodiny. I v protiklade tejto skutočnosti, ako včelára zásah použitia týchto prípravkov a daľších prípravkov používaných v obilninách, ich použitie počas letu včiel by mal včelára zaujímať. Uvediem aj prečo!
Prvý prípad úhynu včiel:
Medzi stanovišťom včelstiev a zalietaným smerom niektorej medonosnej rastliny, či už ide o plodiny, alebo dreviny môže byť prevádzaný postrek niektorej  obilniny. Ponad tento porast preletujú húfy včiel. Včela preletuje pri postreku obilniny niekoľko metrov nad porastom. U všetkých kultúrnych rastlín sa v súčasnosti u pestovateľov používajú vysokovýkonné postrekovače s nízkymi dávkami  postrekovej látky. Pod vysokým tlakom sa do trisiek dostáva malé množstvo postrekovej tekutiny.  Nad porastom sa vytvoti jemná mlhovita suspenzia účinnej látky, ktorá sa pri slabom vetre vznáša i do výšky niekoľko metrov. Zasiahne v tom čase lietajúcu včelu naletajucu na celkom inú plodinu. Takto zasiahnutá včela možno doletí do cieľa, kde mala nazbierať nektár, alebo peľ. Vráti sa i pred úľ, no včely strážiace letáč ju do úľa nevpustia. Má inú vôňu tela, sadne si pred letáčom na zem, kde uhynie.
Druhý prípad úhynu včiel.
 Ak včela za potravou zaletuje ďaleko jej organizmus potrebuje odpočinok, pritom hľadá ďalšiu potravu, či už peľ, alebo nektár nie na obilnine, ale na kvitnúcej postriekanej burine v postriekanej obilnine. Sadne si na postriekaný kvet buriny v poraste obilniny a účinok prípravku sa dostané na jej telo. Doletí pred letáč a opakuje sa to isté medzi strážiacimi včelami letáča a včelou s otráveným nektárom alebo peľom.
 Tretí prípad úhynu včiel:
 Po postriekaných voškách na listoch obilniny i buriny ostáva  sadká šťava vylučovaná voškami. Včela sa nasaje tejto slabiny. Buď uhynie ešte vracajúc sa do úľa, alebo ju čaká osud tých dvoch predošlých prípadov. Otrávená šťavou vylúčenou voškami.

Prípravky na ochranu rastlín:
 U všetkých prípravkov je uvedený účinok prípravku. Prípravky použite v ochrane rastlín musia mať uvedené, že ide o prípravok:
Požerový- u škodcov  pôsobiaci na vnútornú časť organizmu škodcu.
Dotykový- pôsobiaci na rastlinné a živočíšne vonkajšie orgány,
         (listovú plochu, u živočíchov pôsobiacu na vonkajší časť
           tela).
Nervový prípravok na ochranu rastlín:
           Veľmi nebezpečné prípravky, ktoré majú pôsobnosť
           niekoľko dní a ich účinok je ťažko dokázateľný.
Systémový prípravok-

          ktorý ma účinok na všetky orgány rastlinného i
           živočíšneho tela, uvedené v predchádzajucichj častiach.
          U rastlín pôsobí dlhšiu dobu a zasiahne počas pôsobenia  
          listovú plochu i dostáva sa koreňového systému a rastlina
           časom odumrie.
          U živočíchov napadá všetky orgány živočíšneho tela. Vo
          väčšine  prípravkoch systémové prípravky sú najnebezpeč-
          nejšie prípravky pre včely a mnohé iné živočíchy
          poškodzujú
Včelár  vo vlastnom záujme by sa mal u pestovateľov zaujímať o prípravky používané v jeho okolí na ochranu rastlín.V tomto  jarnom období hlavne o prípravky u obilnín používané proti burinám, i uvedeným škodcom.
Nestačí, ak Vám pestovateľ ukáže obal chemického prípravku. Vo veľkom balení návod na jeho použitie má viac strán. Na prvej strane sú hlavné údaje o prípravku: Jeho obchodný názov, chemická vložka prípravku, zatriedenie podľa použitia (fungicíd, herbicíd, insekticíd a iné zatriedenie) škodlivosť na životné prostredie, vodné živočíchy, včely, a iné základné údaje. V ďalšej časti poskladaného návodu je jeho účinnosť, dávka na 1ha, ochranná lehota potreba vody a množstvo prípravku vo väčšine prípadov na l hektár a zoznam rastlín u ktorých a v akej dávke sa môže prípravok použiť.
Je tiež uvedený údaj, za akých daľších podmienok je možný postrek.
Môže sa stať čo sa pravdepodobne stalo u niektorých včelárov v našej ZO. Pred dvoma rokmi pred letáčmi i v úľoch niektorí včelári mali húfy uhynutých včiel. Vzorky zaslané na vyšetrenie a všeobecné posúdenie úhynu vykazovali negatívne výsledky po použití nejakého prípravku. Je dosť možné, že nejaký herbicíd, insekticíd, najskôr nervový prípravok použitý v obilninách počas postreku zasiahol lietajúce včely na celkom  inú plodinu v dobe postreku obilnín. Neskúmal sa postrek vo všeobecnosti, ale len rastliny, ktoré mohli kvitnúť. Pritom postriekaná obilnina, nad ktorú zalietavali včely, postrek proti škodcovi sa striekal, účinná látka zasiahla ponad  postrekovaný porast prelietajúce včely.
Záverom pripomínam, že dnešné dávky prípravkov na 1 hektár sa pohybujú v decilitroch s množstvom vody od 100 do 400 litrov. Tlakom takej malej suspenzie sa vytvára mlhovytý postrek.

  Postreky, ktoré sa uskutočnia v ranných hodinách môžu byt tiež nebezpečné. Nie nadarmo platí porekadlo, že: „VČELY Z POĽA - ŽENCI DO POĽA.“
Tu sú časti zo zákona, ktoré by mali zaujímať včelárov z ktorého som vybral včely a ostatné zvieratá:
 Predpis č. 488/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín§ 3

Ochrana včiel
(1) Prípravok pre včely jedovatý (Vč 1) sa nepoužije
a) na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami,
b) na stromoch, kroch a iných rastlinách, ktoré sú navštevované včelami v čase kvetu, pri výskyte medovice alebo mimo kvetového nektáru,
c) leteckou aplikáciou.
(2) Prípravok pre včely škodlivý (Vč 2)
a) sa nepoužije počas letu včiel
1. na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami,
2. na stromoch, kroch a iných rastlinách, ktoré sú navštevované včelami v čase kvetu, pri výskyte medovice alebo mimo kvetového nektáru,
3. leteckou aplikáciou na pozemkoch, ponad ktoré smeruje hromadný let včiel za zdrojom znášky,
b) sa aplikuje po ukončení letu včiel, najneskôr do 23. hodiny dňa.
(3) Za kvitnúci porast navštevovaný včelami sa považuje porast, kde na 1 m2 sa nachádzajú priemerne dve kvitnúce rastliny. Priemerný počet kvitnúcich rastlín vrátane kvitnúcich burín v porastoch sa zisťuje v pásoch širokých 1 m a dlhých 100 m, a to na plochách do 10 ha na piatich miestach a na plochách nad 10 ha na desiatich miestach. Ak sú podstatné rozdiely v kvitnutí niektorej časti porastu, posudzuje sa táto časť samostatne. Za kvitnúce stromy a kry sa považujú aj stromy a kry navštevované včelami pri výskyte medovice alebo mimokvetového nektáru.
(4) Prípravok pre včely jedovatý (Vč 1) alebo prípravok pre včely škodlivý (Vč 2) možno použiť počas denného letu včiel v okruhu 100 m okolo trvalého stanovišťa včelstiev len so súhlasom včelára. Stanovište včelstiev, ak nie je v zastavanej časti obce, sa označí žltým rovnostranným trojuholníkom s dĺžkou strany 1 m v horizontálnej polohe.
(5) Prípravok pre včely jedovatý (Vč 1) možno použiť len v takej vzdialenosti od kvitnúcich porastov, kvitnúcich stromov a krov navštevovaných včelami alebo od stanovišťa včelstiev, ktorá pri spôsobe použitia prípravku a aplikačného zariadenia, pri sile a smere vetra zaručuje, že včely neprídu do styku s použitým prípravkom. Pri použití prípravku pre včely škodlivého (Vč 2) sa vzdialenosť dodrží, ak sa prípravok použije v čase letu včiel.
(6) Na porastoch pod kvitnúcimi stromami možno použiť
a) prípravok pre včely jedovatý (Vč 1) len takým spôsobom, ktorý vylučuje zanesenie prípravku na kvety stromov,
b) prípravok pre včely škodlivý (Vč 2) len takým spôsobom, ktorý vylučuje zanesenie prípravku na kvety stromov v čase letu včiel.
(7) Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na použitie prípravku pre včely jedovatého (Vč 1) a pre včely škodlivého (Vč 2) v uzatvorenom priestore, zabezpečenom pred včelami a inými opeľovačmi.
(8) Letecká aplikácia prípravku sa nevykoná na pozemku, cez ktorý smeruje hromadný let včiel za zdrojom znášky pozorovateľný zo zeme sluchom a zrakom. Prípravok pre včely škodlivý (Vč 2) možno letecky aplikovať, iba ak
a) je to nevyhnutné z dôvodu výskytu škodlivých organizmov a nemožno použiť prípravok pre včely s prijateľným rizikom (Vč 3),
b) je zabezpečené, že takou aplikáciou nebudú zasiahnuté včelstvá, dráhy letu včiel za znáškou a porasty navštevované včelami,
c) o tejto aplikácii boli preukázateľne najmenej 48 h pred jej výkonom informovaní chovatelia včiel, ktorých včelstvá môžu byť v dôsledku leteckej aplikácie poškodené a ktorí boli preukázateľne informovaní aj užívateľmi pozemkov o prijatých opatreniach na ochranu včiel.
§ 4
Ochrana zvierat
(1) Prípravok, pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný (Z3) a pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný (Z2) sa nepoužije
a) vo zverniciach, v bažantniciach, rezerváciách pre zver a v ich blízkosti,
b) v čase liahnutia vtákov a rodenia zvierat na tých pozemkoch, kde liahnutie a rodenie prebieha.
(2) Pri použití prípravku pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečného (Z3) a pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečného (Z2) v prípadoch uvedených v odseku 1 je potrebné posúdenie prípravku odborným pracoviskom podľa § 7 písm. g) tretieho bodu zákona a určenie podmienok jeho použitia.
(3) Prípravok pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný osobitne pre prežúvavce (Z1) sa nesmie aplikovať na pastviny, kde sa pasú domáce a voľne žijúce prežúvavce a rastliny ošetrené takýmto prípravkom nesmú byť prežúvavcami skrmované.
(4) Rastliny ošetrené prípravkom pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečným (Z2) nesmú byť zvieratami skrmované počas trvania ochrannej doby uvedenej na etikete prípravku.
(5) Opatrenia na ochranu zvierat pri používaní prípravku pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečného (Z3) a pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečného (Z2) sú
a) vypudenie zvierat z pozemku, ktorý má byť ošetrený, tesne pred použitím prípravku,
b) zabránenie priameho zásahu zvierat pri aplikácii prípravku,
c) zabránenie prístupu zvierat na ošetrené pozemky dostupnými a ekonomicky únosnými prostriedkami, napríklad plašiče zvierat, elektrické ohrady, minimálne počas ošetrenia prípravkom,
d) dodržanie technologických postupov a ochrannej doby prípravku najmä pri ošetrení krmív a pastvín.
                                                                                                    Jozef Nemčok


[Akt. známka: 2,29 / Počet hlasov: 7] 1 2 3 4 5
| Autor: Jozef Nemčok | Vydané dňa 12. 03. 2014 | 9941 přečítaní | Počet komentárov: 5 | Pridať komentár | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Prihlásenie / Registrácia
Vyhľadávanie

Nájsť text

Kalendár
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Anketa
Aký používate typ úľa?

Langstroth (6039 hl.)
 
Úľ rámikovej miery "B" (7060 hl.)
 
Čechoslovák (5135 hl.)
 
Optimal (4653 hl.)
 
Budečák (4553 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 27440

Vytvorené pomocou phpRS

Stránka PSNV-SK. Občianske združenie propagujúce tenkostenné nadstavkové včelárenie. Kopírovanie možné len s písomným súhlasom PSNV-SK.