Rubriky
Najnovšie články

Neexistujú vhodné data!

Novinky
28.02.2018: Ľudia aj včely túžia po zdravej potrave
18.05.2015: zrodenie včely
10.04.2015: Propolis ako ho nepoznáte
Najbližšie akcie
V systéme nie je zadaná žiadna akcia.
Informácie
IP adresa:100.28.0.143
Dátum:25. 07. 2024
Čas:11:52
Online: :2 ľudia
Dnes:Jakub
Zajtra:Anna, Hana
Zdravotné okienko

Ako liečim včelstvá po hlavnej znáške kyselinou mravčou

V posledných rokoch sa pri liečení včiel proti varroáze – klieštikovosti propaguje kyselina mravčia, ktorá pri jej použití zachováva čistý nekontaminovaný med. V literatúre, najmä v odborných časopisoch kde sa opisuje jej použitie sa uvádza, že nie je škodlivá pre včely ani pre človeka. Na stránkach periodík sa o tejto metóde liečenia v posledných rokoch opisuje spôsob liečenia KM len okrajovo ako o prostriedku na tlmenie proti spomínanej chorobe včiel.

/Až v časopise Včelár 9/2006 článok MVDr. Pavla Hovorku „Alternatívny spôsob  liečenia kyselinou mravčou“ sa aktuálne zaoberá autor problematikou liečenia včiel KM/
Zo zaujímavosti si zvyknem prelistovať najmä staré ročníky  Včelára a v roku 2003 na strane 81 v čísle 5/1991 som našiel zaujímavý článok v kapitole Zo sveta, ktorý pripravili Sylvia Lacúchová a Ondrej Ilavský pod názvom:“ Kyselina mravčia - vhodný prostriedok proti varroáze po hlavnej znáške,“, ktorý ma svojím obsahom a metodikou zaujal a už od uvedeného roku kyselinu mravčiu  pri liečení včelstiev proti varroáze vo  včelstvách uplatňujem podľa vlastného spôsobu. Spôsob jej použitia , materiál, ktorý som ako platničky použil ,ako aj vo všeobecnosti výsledky uvediem v ďalšej časti tohto príspevku. Na úvod si i napriek tomu že nemám súhlas autorov uvedeného článku dovolím, uviesť podstatnú časť článku, ktorá iste zaujme širokú časť včelárskej verejnosti a včelári, ktorí majú časopis VČELAR z uvedeného roku si tento článok môžu podrobne preštudovať, už  i preto, že pri šikovnosti každého včelára ,KM môže použiť každý včelár, ktorý by  mal záujem pri  liečení včelstiev toto liečivo  používať a nemá možnosť  dostať napustené platničky KM .Tieto si môže zhotoviť doma sám podľa opisu, ktorý v ďalšej časti uvádzam. Čo uvedení autori v spomínanom článku píšu?                      &nbs p;
        „Pri použití KM musí včelár prihliadať  na jej niektoré dôležité vlastnosti a ďalšie okolnosti, ktoré rozhodujú o úspechu liečenia. Sú to predovšetkým rýchlosť odparovania, veľkosť včelstva (obsadenie uličiek) a teplota prostredia. Pri liečení KM vonkajšia teplota nesmie byť vyššia ako 30°C. Niekedy pri podaní KM dochádza k tzv. šoku a vzrušeniu včiel. Ako sa v článku uvádza na základe skúseností K. Novotnicka , ak sa podarí výpary KM uložiť  do uličiek  bez šoku a v optimálnej koncentrácii, dostaví sa želateľný účinok. Podľa Wissena a Maula nezáleží na množstve odparovania, ale na koncentrácii v uličkách.“
       Platnička na aplikáciu  KM podľa autorov  má byt asi 2 mm hrubá, formátu A4 a vyhotovená z materiálu s dobrými nasávacími  vlastnosťami.(dosky používané vo vinárstve na filtráciu vína sp1ňajú tieto vlastnosti)- vlastná skúsenosť.V článku sa ďalej uvádza, že pri liečení KM môžu byť platničky z mäkkých vlákien, hrubé 12 mm rozmerov 150 x 200 mm, ktoré sú vhodne na ošetrenie zdola. Podmienkou je, aby včelstvo obsadzovalo aspoň 6 rámikov a nie viac ako 12 rámikov.
       Osobne  používam platničky rozmerov  140 x 140 mm  z hobry, v súčasnosti hrubej 5-6 mm.
Tieto platničky napúšťam KM a v úľoch ich  používam pri liečení z dola,/podľa obrátku č.1./ teda ich vkladám na spodnú časť  odnímateľného dna.
Metoda ošetrenia podľa autorov:
       „Zásadne by sa mali používať už skôr napustené platničky. Pri čerstvo napustených platničkách môže nastať intenzívnejšie vyparovanie účinnej látky KM, čo môže spôsobiť poškodenie mladušiek. Pri skôr napustených platničkách, ktoré neboli použité ihneď po napustení neboli u včiel zistené šoky. Pri pokusoch  uvedených v článku včelárski majstri Wallner a  Muller z Hohenheimu ošetrovaním platničiek zdola   dosiahli účinnosť liečby 9O%  .Pravdepodobne sa vzduch v uličkách lepšie nasýti výparmi KM a tým sa rovnomernejšie.
     Najvhodnejšie liečenie KM podľa  zistenia Wallnera je obdobie mesiaca  júl a august, keď v tomto období  je najväčšie napadnutie robotničieho plodu, končí liahnutie trúdieho plodu a v tomto čase vrcholí vývoj klieštika a ošetrením KM pri správnom dávkovaní je predpoklad zničiť samičky klieštika  na plode. Brestchko pokladá za dostatočné dvojnásobné ošetrenie v správnej dávke od konca júla do polovice augusta v 1O až 14 dnovom intervale s opakovaným preliečením medzi 2O-25.septembrom. Pretrvávajúci  účinok optimálneho ošetrenia má byt  asi 12 dní.“ V článku sa uvádza, že zatiaľ nie je preskúmaná otázka prežitia  včiel v ošetrených a neošetrených včelstvách. Odparovanie ma byt pozvoľné, nakoľko pri intenzívnejšom odparované dochádza k väčším percentom vynášania plodu  v larvovom  štádiu. ( asi 2O percent) Holanďan Maris  zistil, že po  24 hodinách bol spád 2437 klieštikov –tmavé a svetlé štádia a spád dačích  4867  bol počas nasledujúcich 12 dní, t.j. denne 400 ks.
Príprava včelstva podľa autorov:
"Medníky treba vyprázdniť  a silné včelstvá zredukovať. Včelstvo musíme prikŕmiť tak, aby v čase ošetrovania boli nad plodom vence zásob pri vrchnom liečení. Letáč treba otvoriť úplne. Vo včelstvách v dvoch nástavcoch treba sústrediť plod dole, resp. intenzívnym kŕmením tlačiť dole. Nad plodom musia byť na plástoch umiestené zaviečkované a otvorené vence zásob. Po vložení platničiek s KM treba letáče otvoriť po celej šírke". Toľko v podstate uvádza spomínaný článok o používaní kyseliny mravčej.

V tejto časti článku uvediem moje praktické používanie K M ako ju používam pri liečení  tých včelstiev, u ktorých mám na dne úľa po celej ploche nad podložkou  železnú sieťku.
Kyselinu mravčiu technický čistú 85% kupujem v  predajniach Drogéria resp. FARBY LAKY . Z hobry ako som uviedol si narežem formát  140 x 140 mm,hrubky 5-6 mm jednu stranu zubami  pílky zlodejky zdrsním a na túto stanu napúšťam KM. Na rozmer tejto hobry si zakúpim fóliové vrecúška, do ktorých vyrežem 4 otvory/Obrázok napustenej platničky/  v priemere 3cm, tak aby  boli symetrický rozložené. Do takto pripravenej fólie vložím  upravenú hobru. Otvorený koniec folie zalepím lepiacou páskou. Zároveň takú istú fóliu si pripravím bez otvorov. Keď mám takto pripravené obe fólie injekčnou striekačkou,/používam injekčnú striekačku 20 mlg.2x/ na ktorej mám hadičku na vytiahnutie KM z fľaše, vytiahnem KM a tou istou injekčnou striekačkou s hadičkou napúšťam hobru KM, ktorá je vsunutá v tej fólii na ktorej sú otvory.KM napúšťam na tú stranu hobry, ktorá bola rezaná pílkou cez spomínané otvory.   Dávka na jednu platničku je podľa počtu plástov v plodisku od 35 ml do 45 ml KM 9-12 rámikov.  KM na platničku napúšťam  pozvoľne, tak, aby  platnička bola napustená po celej ploche. Po napustení KM vsuniem ju do fólie bez otvorov a tak isto uzatvorím celý otvor fólie páskou. Zabránim tak unikaniu výparov KM z napustenej platničky. Platničku odložím do chladnej pivnice-zabranuje sa tak výparom vplyvom tepla- – do chladničky nedávam pre prípad, že by sa náhodou otvor otvoril a unikali by výpary. Fóliu bez otvorov odstraňujem tesne pred  vkladaním platničiek do úľov  podvečer, keď už včely nelietajú. V úle ich nechávam po dobu 5 dní.

Liečenie 3
Takto napustené platničky KM  vkladám na podložku  v odnímateľnom dne úľa do stredu podložky/podľa obrázku/zo zadnej strany úľa, kde mám otvor, ktorým vkladám podložku, kade kontrolujem počet spadnutých jedincov na podložke, melivo apod. Podložku vkladám až na spodnú časť odnímateľného dna úľa, tak, že vznikne medzera medzi sitom a podložkou s platničkou vo výške 5-6 cm, medzi sitom  a 6-7 cm spodnej časti rámika plodiska. Vkladanie zo zadnej časti úľa má tú  výhodu, že pri manipulácii nevyrušujem včelstvo. Prvú kontrolu spádu  klieštika kontrolujem na druhý deň večer. Na druhý resp. tretí deň odstránim všetku fóliu s platničky a znovu vsuniem platničku do úľa na dno. Ešte aj na 5 deň boli výparmi KM zasiahnuté klieštiky. U včelstiev, kde pol podaný AVARKIN už na druhý deň nebolo vidieť po očisteni platničky padať uhynuté klieštiky a bol úhyn klieštika podstatne menší ako u KM. Počet spadnutých klieštikov je tiež ovplyvnený množstvom včiel v úli. KM používam v tretej štvrtine  doplňovania zimných zásob a preliečenie  prevediem po doplnení zimných zásob. Pri dva krát preliečení KM bolo podstatne viac uhynutých klieštikov, účinnosť liečiva KM bola dlhšia,ako pri dva krát preliečení Avartinom. Ak to hodnotím pomerom,tak v percentuálnom hodnotení kým KM vykazuje účinok 100 Avartin 70-75 percent účinnosti. Vonkajšiu teplotu počas podávania liekov prísne dodržujem a neni vyššia ako 25°C a pri druhom podaní to býva podstatne  menej a platničky vždy vkladám  večer najčastejšie po 18 až 19 hod. pred západom slnka keď už zväčša včely nelietajú.
Liečenie 1
Podľa výsledkov spadu uhynutých klieštikov z používania KM je účinok tohto liečiva podstatne teda vyšší.
Zdôrazňujem, že vždy treba prihliadať na dodržanie vonkajšej teploty, ktorá ako uvádzam nesmie byt vyššia ako 30 °C a nemala by byt nižšia ako 10 °C.Pre informáciu uvádzam, že 75% úľov  mám 11 a 12 rámikové s odnimatelmým  dnom /v ktorých používam KM/a medzera  medzi sieťkou a dnom úľa  typ B je 6-8 cm, podľa typu úľa. Posledné preliečenie robím v prípade ak je ešte na podložkách viac ako 5 klieštikov Avartínom v októbri prípade priaznivého počasia v I dekáde novembra..
Pre informáciu , obhospodarujem priemerne 20 rodín včelstiev a každý rok chovám tzv. záložné včelstvá v počte 4-5 rodín, ktoré slúžia ako záložné matky, resp. doplňovacie včelstvá pre slabšie zimujúce rodiny na 5 rámikoch.
Liečenie 2
Podľa výsledkov s používaním KM od roku 2003  si dovolím tvrdiť že, používanie KM, prípadné jej doplnenie v liečení iným liečivom, proti varroáze KM je účinnejšie  a efektívnejšie a v optimálnom a presne stanovenom množstve je KM neškodná pre včelstvá, i človeka, jej liečivé účinky  pôsobia omnoho dlhšie než v súčasnosti len požívaný Avartín, resp. Varidol Fum, včelstvá sa menej pri podaní vyrušené, výpary  pri podaní pôsobia  na celej ploche úľa a dlhodobo, čo sa prejaví  pozitívne na celkovom zdravotnom stave ošetreného včelstva. Je však dôležité dodržať obdobie, kedy sa má podať, t.j.niekoľko dní skončení medobrania, teda v dobe zimného dokrmovania včelstiev,dodržať správnu koncentráciu, vonkajšiu teplotu, rovnomerné rozloženie roztoku KM na podložke, výšku podložky, spodnej časti  rámikov a v neposlednej miere hygienicko - bezpečnostné  opatrenia pri manipulácii s KM ,-gumené rukavice, pri napúšťaní v uzavretom priestore na ústach  filter a pod.
 KM je v predajniach  FARBY LAKY, DROGERIA  volne dostupná, jej cena za 1 liter je približne 130.-Sk a toto množstvo vystačí pri jednom použití asi na 25 rodín a pri  odbornom zabchádzani veľmi efektívne a lacné liečivo. Samozrejme KM striedať buď s AV príp. VR.fum. prípadne iným liečivom. V úľoch, kde neni odnímateľné dno dá sa KM použiť z vrchu,tak, že otvory, ktorými sa KM vyparuje musia smerovať do uličiek medzi rámikmi a včelstvo musí mať na vrchnej časti rámikov asi v 1/3 zavíčkované zimné zásoby.
     I keď  spomínaný článok, z zaoberajúci sa  liečením včelstiev KM je z obdobia roku 1991, z ktorého som čerpal námet a v praxi uplatnil podľa vlastných podmienok metódu použitia KM, dovolím si tvrdiť, že  i v súčasnosti nestráca na aktualite už i preto, že je jednou z foriem preventívnej liečby včelstiev proti varroáze.Treba brať do úvahy tú skutočnosť, že jednostranné používanie niektorého liečiva časom stráca  na svojej účinnosti ,choroba, či parazit časom sú proti prípravku odolný a liečenie neprináša požadovaný účinok. Z toho dôvodu je účinné striedanie jednotlivých liekov a liečiv. A práve preto i vo včelárskej praxi by to malo platiť dvojnásobne. Aj keď v poslednom období je aktuálne ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým ošetrením pomocou vyvíjača VAT, mnoho včelárov si z časových  ale aj finančných nemôže dovoliť použiť tento spôsob preliečenia včelstiev. I keď mnoho ZO tieto vyvíjače vlastní, tento spôsob liečenia včiel je veľmi aktuálny až ako posledné preliečenie včelstiev koncom jesene . Preto KM i v budúcnosti bude a ostane aktuálnym liečivom používaným vo včelárskej praxi proti roztočom Varroa.
Tento môj článok o používaní KM s bol publikovaný v časopise Včelár č.11/2005 str.168-169,  ku ktorému vyjadril svoje stanovisko priateľ včelár MVDr. Pavel Hovorka zo ŠVPS SR, ktorý uviedol, že spôsob, ktorý uvádzam je použiteľný, ale skrýva v sebe riziko pravidelného šoku včelstva po zavedení voľných odparovacích dosiek, resp. odparovačov KM podľa môjho návodu a používania. V podstate súhlasím z jeho pripomienkami,  chcem len poznamenať, že týmto spôsobom liečim 75% včelstiev s KM od roku 2003 stále.  Zatiaľ u včelstiev liečených týmto  mojím spôsobom a platničkami vlastnej výroby, ktoré si napúšťam KM a zhotovujem sám nedošlo k uhynutiu včelstiev, alebo k výrazným šokom, či strate matky i keď pripuštan, že včelstvá sa pri podaní platničiek s KM sa vyrušia a počuť výraznejšie šumenie, to však pripúšťajú i hore spomínaní autori, od ktorých som čerpal návod k vlastnej výrobe platničiek s KM..Z pozorovania, včelstvá liečené s použitím  KM sú na jar živšie, čo sa prejavuje hlavne v pozorovaní pri prvých preletoch na letáčoch, ale aj vo vývoji. Pre ilustráciu, kým u KM v roku 2005 bol spad klieštikov podstate pri KM o niečo väčší ako u včelstiev liečených Avartínom. V roku 2006 som niektoré včelstvá preliečil až päť krát Avartínom, kým KM postačovalo tri krát. Už niekoľko rokov spätne som nezaznamenal toľko klieštikov ako v roku 2006 u niektorých rodín.  To ani nebolo možné spočítať.
 Záverom pripomínam, že oproti pôvodnému článku  v časopise Včelár sú niektoré pasáže pozmenené a upravené.


[Akt. známka: 2,24 / Počet hlasov: 153] 1 2 3 4 5
| Autor: Jozef Nemčok | 54490 přečítaní | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Prihlásenie / Registrácia
Vyhľadávanie

Nájsť text

Kalendár
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Anketa
Aký používate typ úľa?

Langstroth (6170 hl.)
 
Úľ rámikovej miery "B" (7181 hl.)
 
Čechoslovák (5198 hl.)
 
Optimal (4772 hl.)
 
Budečák (4626 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 27947

Vytvorené pomocou phpRS

Stránka PSNV-SK. Občianske združenie propagujúce tenkostenné nadstavkové včelárenie. Kopírovanie možné len s písomným súhlasom PSNV-SK.