Rubriky
Najnovšie články

Neexistujú vhodné data!

Novinky
28.02.2018: Ľudia aj včely túžia po zdravej potrave
18.05.2015: zrodenie včely
10.04.2015: Propolis ako ho nepoznáte
Najbližšie akcie
V systéme nie je zadaná žiadna akcia.
Informácie
IP adresa:100.26.196.222
Dátum:05. 03. 2024
Čas:06:19
Online: :2 ľudia
Dnes:Fridrich
Zajtra:Radoslav
Informácie

Insekticídy používané pred kvetom repke ozimnej a ich škodlivosť včelám

Koncom mesiaca apríla a začiatkom mája v chotároch rozkvitne prvá jarná významná medonosná rastlina Repka ozimná. Na mnohých miestach sa včelár stretne s postrekovaním tejto plodiny v dobe kvetu proti Blyskáčikovi repkovému-zamozrejme v rozpore s metodikou používania insekticídov. Mnoho včelárov chcem upozorniť na niektoré s nich a správny spôsob ich použitia pestovateľom, ktorí mnohí porušujú.


Ochrana poľnohospodárskych plodín pred škodlivými činiteľmi,  hlavne ozimnej repky,   proti škodcom  vyžaduje dodržiavanie metodiky ich používania. UKSUP v Bratislave každý rok vydáva: Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov“. Publikácia  uvádza presný zoznam povolených prípravkov v ochrane rastlín a podmienky za ktorých sa tieto  prípravky môžu používať
Chemické zloženie v súčasnosti používaných prípravkov je   vysoko toxické, a ich použitie je širokospektrálne. Od rastovej fázy jednotlivých rastlín až po zber úrody. Väčšina prípravkov sa používa na desiatky plodín v rôznej fáze rastu. Na  jednotku plochy –(v poľných podmienkach  na jeden hektár)  sa dávka meria v niekoľkých gramoch, či mililitroch s malým množstvom vody na túto plochu.  Pre mnohých včelárov bude iste zaujímavé poznať najpoužívanejšie prípravky, hlavne proti škodcom konkretne v ozimnej repke, ktorá po kvitnutí ovocných stromov, je prvou hlavnou znáškou nektáru i peľu, dnes podľa klimatických podmienok na celom území Slovenska.

Rozdelenie prípravkov podľa škodlivých činiteľov použitia všeobecne:
INSEKTICÍDY=prípravky na ničenie živočíšnych škodcov–
najnebespečenejšie prípravky pre včely
HERBICÍDY=prípravky na ničenie burín v poľných kultúrach a na ornej pôde - pri kvitnutí  burín tak isto nebezpečné prípravky pre včely.  
FUNGICÍDY = prípravky na ničenie parazitných húb 
PESTICÍDY = prípravky na ničenie nežiaducich organizmov u rastlín a zvierat.
AKARICÍDY = prípravky na ničenie roztočov.
   

  Súčasná poľnohospodárska výroba, jej rôznorodé zloženie v odvetví podnikateľských sfér od poľnohospodárskych družstiev, po SHR, či agropodnikateľov  vytvára mnohokrát nepriaznivé podmienky chovateľom včiel.
Najnebezpečnejším škodcom v  zimnej repke pred  kvetom i v období kvitnutia po tvorbu strukov je-Blyskáčik repkový. Tento škodca vie v poraste v prípade neskorého chemického zásahu napáchať značné škody. Ochrana proti tomuto škodcovi, by sa mala prevádzať pred kvitnutím repky ozimnej (olejnej).  Všetky prípravky na jeho likvidáciciu metodika určuje použiť pred kvetom, resp. na začiatku kvitnutia. (V minulosti platila zásada, že ak je na 1m2 viac ako päť kvetov postrek neuskutočňovať v dobe náletu včiel.)Mnoho pestovateľov však nedodržuje predpísanú metodiku a postrek proti tomuto škodcovi  prevedie v dobe náletu včiel na rozkvitnutý porast. Zasiahnutá včela chemickou látkou , prípadne po postreku na kvete pri odbere peľu, či nektáru, na ktorej zostala  postreková tekutina je usmrtená a hynie.

V posledných rokoch najpoužívanejšie prípravky (zo skupiny  insekticídov) proti škodcom v ozimnej repke a v horčici, ale aj v iných plodinách.
  Pre informáciu sa  pokúsim opísať niektoré používané prípravky, proti škodcom v olejninách, konkrétne v ozimnej repke, v horčici  a ich škodlivosti na včelách. Mnohé z prípravkov sa  používajú v celej škále pestovaných poľných kultúrach,  i v ovocinárstve, zeleninárstve:


VAZTAK®10 EC
VAZTAK 10 EC je vysoko účinný širokospektrálny insekticíd s rýchlym kontaktným účinkom proti väčšine
škodcov. Okrem ničenia dospelých škodcov a larválnych štádií má u niektorých druhov aj ovicídnu  účinnosť        (ničiaci  vajíčka hmyzu).
 VAZTAK 10 EC je svetlostabilný a odolný voči zmytiu vodou, je jeho insekticídny účinok je zachovaný počas dlhej doby. Dažďom je nezmyteľný,. Z tohto dôvodu ho nezmyje ani prípadný dážď krátko po postreku.
Použitie
Repka, horčica, semenné porasty kapustovej zeleniny:
blyskáčik repkový - na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
      Vaztak EC 10  sa má preto aplikovať v mimoletovom čase včiel, neskoro večer ! 

TALSTAR  10 EC

Talstar 10 EC je insekticídny a akaricídny prípravok určený na ochranu rastlín proti cicavému a žravému hmyzu v poľnohospodárstve a záhradníctve.
Pôsobenie
Talstar 10 EC je  insekticíd, ktorý pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nie je  systémovým prípravkom, a preto je treba dostatočné množstvo vody na zabezpečenie dobrého krycieho účinku.

Talstar 10 EC je svetlostabilný, má nízku rozpustnosť vo vode, a preto je jeho reziduálny účinok na povrchu listu dlhší. Je tiež odolný proti dažďu, ak postrek zaschne skôr, ako začne pršať
Repka ozimná: pozemná alebo letecká aplikácia po nálete škodcu do porastu sa aplikuje do začiatku kvitnutia.

FURY 10 EW
Fury postrekový insekticídny prípravok na ochranu proti voškám, kohútikom v obilninách, proti blyskáčikom a krytonosom v repke ozimnej, proti pásavke v zemiakoch.
Fury 10 EW je syntetický  pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed. Nemá systémovú účinnosť a pre zabezpečenie dobrého krycieho účinku je nutné dostatočné množstvo vody.
  Prípravok Fury 10 EW aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C.
Repka: pri výskyte škodcu od žltého púčika do začiatku kvitnutia.
Na ochranu repky ozimnej proti blyskáčikovi aplikovať neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel.


MOSPILAN® 20 SP
Systémovo účinný insekticíd vo forme vo vode rozpustného prášku, určený na ničenie
širokého spektra živočíšnych škodcov v ochrane rastlín, najmä voške chmeľovej v
chmeli,   v jádrovinách, vošiek na zelenine, vošiek a molici v okrasných rastlinách,
krytonosa repkového, krytonosa štvorzubého a blyskáčika repkového, krytonosa
šešulového v   repke olejnej.
Pôsobenie:
je systémovo účinný insekticíd zo skupiny neonikotinoidov, pôsobiaci  na nervový systém živočíšnych škodcov. Acetamiprid pôsobí systémovo a,(postupne) ako kontaktný a žalúdočný jed vo veľmi nízkych dávkach, má rýchle iniciálne - počiatočné pôsobenie v poraste, dlhodobý reziduálny účinok proti všetky
vývojovým štádiám škodcov.
  Aplikácia proti blyskáčikovi repkovému sa vykonáva podľa signalizácie v čase pred kvetom 

V ozimnej repke sa používajú i tieto insekticídy:
BISCYA 240 OD,  PROTEUS 110 OD, CALIPSO 480 SC
,  ide o prípravky dotykové, požerové a systémové, nezávislé od vonkajšej teploty pri ich použití v poraste.
BULLDOK 25 EC, DECIS EW 50, KARATE ZEON 5CS, (prípravky zo skupiny pyretriodoiv)  v rastline nemajú  dostatočný systémový účinok z toho dôvodu je potrebná vyššia dávka vody na jednotku plochy, tak, aby postrek pokryl povrch rastliny.
Ostatné prípravky proti bliskáčikovi repkovému:
Acord, Actellic 50 EC, Bancol 50 WP , Calypso 480 SC , Cyper NC 10 EM , Cyperkill 25 EC , Decis 25 Flow , Komplet NC , Polytrin 200 EC , Ripcord 20 EC , Sancyper 10 EC
Presný zoznam  prípravkov, v ochrane rastlín uvádza: „Zoznam registrovaných prípravkov používaných na ochranu rastlín  a iných prípravkov", ktoré vydal UKSUP v Bratislave pre rok 2011. V elektronickej podobe je možnosť jeho stiahnutia na stránke www.UKSUP,sk. Odbor registrácie pesticídov: ZOZNAM  REGISTROVANÝCH  PRÍPRAVKOV  NA  OCHRANU  RASTLÍN  A  INÝCH  PRÍPRAVKOV - r.2011

Čo by si mal včelár všímať ak v okolí jeho v včiel sa prevádza postrek ?
V metodike v podstate u všetkých prípravkov je uvedené, že.
„Tesne pred kvitnutím je prah škodlivosti, 3 chrobáky na jedno vrcholové súkvetie. Ak po ošetrení dosiahne napadnutie znova prah škodlivosti, je potrebné ošetrenie opakovať. Treba pamätať, že chemická ochrana proti blyskáčikovi, zakvitnutím porastov repky olejnej, končí. Najvhodnejšia doba k ošetreniu repky je od 17 hod. do súmraku a po východe slnka do 7 oo hod.“

Na etikete každého obalu, resp. balenia musí byť etiketa, ktorá obsahuje množstvo údajov o prípravku. Etiketa sa vo väčšine skladá z viacej listov, ktoré sú poskladané na obale prípravku. Včelár by si mal vyžiadať obal resp. etiketu a zistiť hlavne tieto údaje:
 Pre včely je každý prípravok označený takto:
Vč 1 = prípravok pre včely jedovatý
Vč 2 = prípravok pre včely škodlivý
Vč3 = prípravok nie je klasifikovaný, termín, alebo spôsob a  aplikácie vylučuje zasiahnutie  včiel
Všetky tieto označenia signalizujú, že prípravky takto označene sa nesmú používať v čase náletu včiel na plodinu a taktiež  v dobe kvetu. Postrek sa môže previesť len neskoro večer, resp. včas ráno, v bezletovom čase včiel.
Niektoré značky na  prípravkoch:
EC = emulzný koncentrát
CS = suspenzia kapsúl v kvapaline
EW = vodná emulzia typ olej: voda.

 Správne používanie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska včiel a iného užitočného hmyzu určuje


V Y H L Á Š K A č. 256/2008 Z.z.
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. januára 2008
o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch

 

Nielkoľko informácii na záver
V časopise VČELÁR č. 6/2010 RNDr. T.Čermáková z UV v L. Hrádku podrobne opísala riziko používania pesticídov pre včely a ostatný užitočný hmyz.  V článku autorka okrem iného uviedla doporučený postup v prípade poškodenia, alebo otravy včiel neodborným zásahom pestovateľov.
Ako má postupovať včelár  v prípade poškodenia,, alebo otravy včiel ?:
Ak chovateľ včiel zistí poškodenie, alebo úhyn včiel, udalosť oznámiť RVPS resp.AUVL. RVPS určí komisiu na odber vzoriek a popis udalosti. Komisiu tvoria, poškodený chovateľ, veterinárny lekár (AUVL) majiteľ porastu, zástupca miestneho OcU MsU. Táto komisa urobí zápis škodovej udalosti, ktorý spíše veterinárny lekár.  Odoberie sa min.500 gr. ošetreného porastu chem. látkou, 200 gr. uhynutých včiel, ak nie je možné zobrať včely, tak prípadne, medový, peľový plást. Veterinárny lekár tieto vzorky pošle do prísluš. Veterinárnemu ústavu prostredníctvom RVPS. Pestovateľ je povinný uviesť do zápisu  názov prípravku, ktorým porast ošetroval, alebo opis knihy z evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, kde musí byť uvedený termín a spôsob aplikácie o použití prípravku. (dávka na ha, celková ošetrená plocha, dátum ošetrenia,   stav porastu-vegetačné štádium) .
V príspevku  som sa snažil uviesť heslovite základné údaje, ktoré stanovujú podmienky používania chemických prípravkov-insekticídov v ochrane ozimnej repky, zoznam najpožívanejších insekticídov, ich dávku a škodlivosť najmä včelám. Zoznam všetkých prípravkov, nie len insekticídov, si každý včelár, ktorý má prístup na internet môže stiahnuť v elektronickej podobe na uvedenej adrese,   nájsť podľa názvu výrobcu, prípadne dodávateľa, kde je uvedený presný návod a spôsob ich použitia.
Jozef Nemčok Demandice
 

Krytonos

Dospelý hmyz a jeho larvy 

 
Blyskáčik repkový meria 2 - 2,5mm. Hlava je malá, široká a až po oči vtiahnutá pod štít. Telo zo spodnej strany je lesklé, čierno-zelené až čierne a vrchná strana tela je kovovo lesklá, krovky sú husto bodkované, modré. Tykadlá sú čierne s hnedočerveným 2. článkom a trojčlánkovanou kompaktnou paličkou. Nohy sú smolovo-hnedé alebo hnedé. Vajíčka sú sklovito priesvitné, neskoršie mliekovo-biele, valcovité a na póloch zaoblené. Larva je oligopódna dorastajúca do dĺžky asi 4 mm a je mliečnobiela s čiernymi škvrnami, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách jednotlivých článkov a sú okrúhle. Larva má telo zakončené 2 tmavými, tupými špičkami. Kukla je žltobiela, voľná a meria asi 4 mm.

 


[Akt. známka: 2,11 / Počet hlasov: 9] 1 2 3 4 5
| Autor: admin | 9594 přečítaní | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Prihlásenie / Registrácia
Vyhľadávanie

Nájsť text

Kalendár
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Anketa
Aký používate typ úľa?

Langstroth (5869 hl.)
 
Úľ rámikovej miery "B" (6916 hl.)
 
Čechoslovák (5004 hl.)
 
Optimal (4512 hl.)
 
Budečák (4412 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 26713

Vytvorené pomocou phpRS

Stránka PSNV-SK. Občianske združenie propagujúce tenkostenné nadstavkové včelárenie. Kopírovanie možné len s písomným súhlasom PSNV-SK.